Clomipramine HCl


Dr. Reddy Laboratories | Clomipramine HCl (Medication)


Desc:

Ang Clomipramine Hcl ay isang gamot na antiobsessional, ginagamit ito upang gamutin ang mga sakit na nagdudulot ng pagkalungkot, phobic o obsessional disorders at biglaang paghina ng mga kalamnan (cataplexy), na nauugnay sa isang karamdaman kung saan may paulit-ulit na pag-atake ng matinding pagkaantok (narcolepsy). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbawas ng paulit-ulit o hindi nais na mga saloobin at kinahuhumalingan, at binabawasan ang pagnanasa na magsagawa ng paulit-ulit na mga gawain (tulad ng paghuhugas ng kamay, pagbibilang, pag-suri) na makagambala sa pang-araw-araw na pamumuhay. Inumin ang gamot na ito na mayroon o walang pagkain ayon sa itinuro ng iyong doktor. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Tulad ng anumang gamot, maaaring mangyari ang mga epekto. Nag-iiba sila mula sa banayad hanggang sa matinding epekto base sa iba't-ibang tao. Kung ang alinman sa mga sumusunod ay nagpapatuloy o lumala, humingi kaagad ng tulong medikal: tuyong bibig; pagpapawis; mga kaguluhan sa itaas na bahagi ng tiyan tulad ng paninigas ng dumi, pagduduwal, pagsusuka; malabong paningin; kahirapan sa pagpasa ng ihi; mga pagbabago sa gana sa pagkain; sakit ng ulo; pagkahilo; pagkalito; disturbo sa pagtulog; pagkabalisa; pag-iinit; hindi sinasadyang paggalaw ng kalamnan tulad ng panginginig o twitching; Dagdag ng timbang; mga problemang sekswal; pag-iiba sa panlasa; sensasyon na tumutunog o maingay sa tainga (tinnitus); pagbaba ng presyon ng dugo kapag nakahiga at biglang tatayo o nakaupo na biglang tatayo, ito ay nagdudulot ng pagkahilo at magaan na pakiramdam ng ulo; abnormal na pintig ng puso; o panginginig. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at sabihin ang tugkol sa iyong medikal na kasaysayan. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod: mga problema sa dugo; mga problema sa paghinga tulad ng hika o bronchitis; ilang mga problema sa mata tulad ng glaucoma; nadagdagan ang intraocular pressure; bulimia; mga problema sa puso; mga problema sa bituka (chronic constipation, ileus); mga problema sa atay o bato; personal o kasaysayan ng pamilya ng iba pang mga kondisyon sa kaisipan /kalooban tulad ng bipolar disorder, schizophrenia; mga seizure; hyperthyroidism; problema sa pag-ihi; anumang kondisyon na maaaring makadagdag ng iyong panganib sa mga seizure tulad ng alkohol o sedative dependency, paggamit ng electroconvulsive therapy, pinsala sa utak o sakit; o ilang mga uri ng bukol. Dahil ang Clomipramine ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga bata na sumasailim sa mga aktibong palakasan dahil maaari nitong dagdagan ang panganib ng mga problema sa puso. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Kung nabuntis ka habang ginagamit ito, sabihin kaagad sa iyong doktor. ...