Cyproheptadine HCl


Teva Pharmaceutical Industries | Cyproheptadine HCl (Medication)


Desc:

Ang Cyproheptadine HCl ay isang unang henerasyon na antihistamine na may karagdagang anticholinergic, antiserotonergic, at local anesthetic na sangkap. Naiibsan ng Cyproheptadine ang pamumula, iritasyon, pangangati, pagluluha ng mata; pagbahing; at baradong ilong na sanhi ng mga alerdyi, iritasyon na dulot ng hangin, at hay fever. Ginagamit din ito upang mapawi ang pangangati at mga pantal na sanhi ng ilang mga kondisyon sa balat. Ang Cyproheptadine ay ginagamit din para sa paggamot ng Cushing's Syndrome at upang gamutin ang ilang mga uri ng sakit ng ulo tulad ng sobrang sakit ng ulo. Inumin ang gamot na ito, na may pagkain, karaniwang dalawa o tatlong beses sa isang araw, o tulad ng itinuro ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Mga epekto tulad ng pag-aantok, pagkahilo, panlalabo ng paningin, pagkawala ng koordinasyon, ibang pakiramdam sa tiyan, paninigas ng dumi, pagtaas ng ganang kumain, pagtaas ng timbang, paglapot ng uhog sa ilong /lalamunan, o tuyong bibig, o ilong ay maaaring mangyari. Kung ang mga ito ay nagpatuloy o lumala tumawag sa iyong doktor. Ang mga mas seryosong epekto ay nangangailangan kaagad ng pangangalagang medikal at kasama ang mga ito: isang reaksyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; mga pagbabago sa pag-iisip o pag-uugali tulad ng hindi pangkaraniwang kaguluhan, pagkalito, o guni-guni, mabilis, kabog at hindi regular na tibok ng puso, kahirapan sa pag-ihi, sakit sa tiyan, sakit sa tiyan o sikmura, patuloy na pagduduwal o pagsusuka, paninilaw ng balat, madilim na ihi, o di-karaniwang pagkapagod. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: hika, glaucoma, ulser, kahirapan sa pag-ihi, sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, mga seizure, o isang sobrang aktibong teroydeo na glandula. Dahil ang Cyproheptadine ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong pag-inom ng alkohol. Pag-iingat ay kinakailangan sa mga bata at matatanda. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...