Bitolterol mesylate


Harvard Drug Group Pharmaceutical | Bitolterol mesylate (Medication)


Desc:

Ang bitolterol ay isang bronchodilator. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagrelaks sa kalamnan sa mga daanan ng hangin upang mapabuti ang paghinga. Ang paglanghap ng bitolterol ay ginagamit upang gamutin ang hika. Ang paglanghap ng bitolterol ay maaari ring magamit para sa mga kondisyon maliban sa mga nakalista sa gabay na gamot na ito. Ang bitolterol ay isang bronchodilator na ginagamit sa paggamot ng hika. Ito ay katulad ng albuterol (Ventolin). Ang hika ay isang karamdaman sa paghinga kung saan may pagkitid ng mga daanan ng hangin na nagdadala ng hangin sa baga kasama na ang bronchi. Ang pagkitid na ito ay sanhi ng spasms ng kalamnan at pamamaga sa loob ng mga daanan ng hangin. Ang relasyong Bitolterol ay nagrerelaks sa kalamnan na nakapalibot sa mga daanan ng hanging ito, pinatataas ang dyametro at pinapadali ang daloy ng hangin sa mga daanang ito. Ang bitolterol ay marahil ay hindi nakakaapekto sa pamamaga sa baga alinman sa hika o iba pang mga nagpapaalab na sakit sa baga tulad ng brongkitis. Gayunpaman, kung ang spasm ng mga daanan ng hangin ay nangyayari dahil sa brongkitis, ang bitolterol ay maaaring maging kapaki-pakinabang na therapy para sa sangkap ng asthmatik ng sakit. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng bitolterol at humingi ng emerhensiyang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na malubhang epekto:isang reaksiyong alerhiya (kahirapan sa paghinga; pagsasara ng iyong lalamunan; pamamaga ng iyong mga labi, dila, o mukha; o pantal); o sakit sa dibdib o hindi regular na tibok ng puso. Iba pa, hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring malamang na mangyari. Patuloy na gumamit ng paglanghap ng bitolterol at makipag-usap sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng sakit ng ulo, pagkalula, pagkahilo, o hindi pagkakatulog; panginginig o pagkakaba; pagpapawis; pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae; o tuyong bibig. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, kabilang ang:mga alerdyi, sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, mga problema sa teroydeo (hyperthyroid), diyabetis, mga sakit na seizure. Limitahan ang paggamit ng alkohol dahil maaari itong magpalala ng mga epekto sa gamot. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag nagsasagawa ng mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto (hal. Pagmamaneho), kahit na hindi karaniwan ang pagkaantok. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso huwag gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...