Hydrocortisone and pramoxine topical


Taro Pharmaceeuticals | Hydrocortisone and pramoxine topical (Medication)


Desc:

Ang kombinasyon ng hydrocortisone at pramoxine na pamahid ay ginagamit upang gamutin ang maliliit pagkirot, pangangati, pamamaga, at mga sintomas na dulot ng almoranas at iba pang mga problema sa iba’t ibang bahagi ng puwit, o pangangati. Ang Hydrocortisone ay isang steroid na nagpapaginhawa ng mga sintomas ng pamamaga, pamumula, at pag-umbok, at ang pramoxine ay isang pansamantalang pampamanhid sa parte na apektado. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ng hydrocortisone at pramoxine na pamahid ay maaaring magdulot ng mga sumusunod: bahagyang pamumula ng balat, pagkasunog, pangangati, pagkatuyo, o pagbabalat; tagiyawat; mga pagbabago sa kulay ng ginagamot na bahagi ng balat; pagnipis ng balat; pagtubo ng paltos sa balat; o mga marka ng kamot. Ang mas malubhang epekto ay kinabibilangan ng: pagdurugo ng puwit, pagbabago ng hitsura ng balat, pamumula ng balat, masakit kapag diniinan, o nana o iba pang mga palatandaan ng impeksyon sa balat, hindi pangkaraniwan o matinding pagkapagod, pagbaba ng timbang, pananakit ng ulo, pamamaga ng bukung-bukong o paa, madalas na pagka-uhaw o pag-ihi, problema sa paningin, lagnat, o paulit-ulit na pananakit ng lalamunan. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Bihira mangyari ang pagkakaroon ng alerdyi, ngunit humingi kaagad ng tulong medikal kung napansin mo ang mga sumusunod na sintomas: pagpapantal na may pamumula ng balat, pangangati, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang mga gamot, at kung mayroon ka o nagkaroon ka alinman sa mga sumusunod na kundisyon: diyabetes, mga problema sa mata, mga sugat sa puwit o impeksyon, sakit sa atay, mga problema sa tiyan o bituka. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang pahintulot ng doktor. ...