Thiethylperazine


Ercole Biotech | Thiethylperazine (Medication)


Desc:

Ang Thiethylperazine ay kabilang sa klase ng gamot na tinatawag na phenothiazines. Ang gamot na ito ay ginagamit upang pawiin ang pagduwal at pagsusuka. Inuminan ang gamot na ito kasabay ng isang basong tubig, kadalasan maraming beses sa isang araw o batay sa direksyon ng iyong doktor. Huwag taasana ang dosis o damihan nang walang payo ng iyong doktor. Sundin ng eksakto ang tagubilin sa label para sa tamang paggamit. ...

Side Effect:

Mayroong mga masamang epekto ang maaring maganap pagkatapos gamitin ang gamot na ito katulad ng:pagtigas ng dumi, pagka-antok, pag-iiba ng paning o pagtuyo ng bibig. Kung alinman sa mga epekto ang manatili o lumubha, ay ipaalam sa iyong doktor. Bihira mangyari, ngunit iulat agad:namamagang lalamunan, hindi pangkariniwang pagdurugio o pagkapasa, sakit ng sikmura, naninilaw na mata o balat, maitim na ihi, mainit na tuyong balat, pagsusuka. Kahit napakabihirang mangyari, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na epekto: matinding paghihigpit ng kalamnan, pagkalito, lagnat, mga pangingisay, hindi regular / mabilis na pagtibok ng puso, nagiging madalas pagpapawis, matagal / masakit na pagtayo. Sa hindi malamang kaganapan mayroon kang isang seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang medikal na atensiyon, dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. Sundin nang eksakto ang mga tagubilin sa label para sa wastong paggamit. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot ay ipaalam sa iyong doktor o kung ikaw ay may ibang uri ng alderdyi. Sabihin sa iyong kung ikaw ay gumagamit ng gamot at ikaw ay nagkaroon ng alinman sa mga kondisyon: sakit sa atay, sakit na pangingisay, sakit sa dugo, glaucoma, parkinsonism, o hika. Dahil ang Thiethylperazine ay nakakapag dulot ng pagkahilo at pagka-antok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa ikaw ay sigurado na mo magagampanan ang akitibidad ng ligtas. Limitahan din ang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Thiethylperazine ay makapagpa- sensitibo sa iyo sa araw, samakatuwid iwasan ang matagal na pagkakababad sa araw, sunlamp, gumamit ng sunscreen at magsuot ng mga proteksiyon na damit kapag nasa labas. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...