Tretinoin


Coria Laboratories, Ltd. | Tretinoin (Medication)


Desc:

Ang Tretinoin ay isang topical (ipinapahid sa balat) nan any ng bitamina A na tumutulong sa balat na baguhin ang sarili Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang tagihawat. Binabawasan nito ang bilang ng kalubhaan ng mga acne pimples at nagpapa-unlad sa bilis ng paggaling ng mga tagihawat na nabuo at sa pamamagitan ng pag-apekto sa paglaki ng mga selula ng balat. Ang gamot na ito ay ginagamit lamang sa balat. Huwag ipahid sa loob na bahagi ng labi o sa loob ng ilong / bibig, sa putol, kinaskas, o apektadong balat ng eczema. Gumamit ng Tretinoin batay sa direksyon ng iyong doktor at gamitin ito nang regular upang makuha ang benepisyo mula dito. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang mga masamang eperkto ay maaring maganap. Ang mga senyales ng isang reaksiyong alerdyi ay kinabibilangan ng: makating panta, hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan; pagkapaltos, pagbabalat, matinding pagkasunog/pamamaga ng balat, pamumula ng mata at pagtutubig (conjunctivitis), pamamaga ng talukap. Humanap ng pangangalagang medikal kung anuman sa mga ito ay naganap. Ang hindi gaanong seryosong mga epekto ay: pagkasunog, init, pakiramdam ng pagkatusok, pangingimay, pangangati, pamumula, pamamaga, pagkatuyo, pagbabalat, iritasyon, o pag-iba ng kulay ng balat. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, ay tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang gamot at iyong kasaysayang medikal. Ang Tretinoin ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa araw, samakatuwid gumamit ng sunscreen araw-araw, at magsuot ng damit na pang proteksyon kapag nasa labas. Habang ginagamit ang produktong ito ay iwasan ang electrolysis, waxing at mga depilatories na kemikal para sa pagtanggal ng buhok sa mga ginagamot na lugar. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...