Amiloride


Par Pharmaceutical | Amiloride (Medication)


Desc:

Ang Amiloride ay isang potassium-sparing na diuretiko (tabletang tubig) na nagpipigil sa katawan mula sa pagsipsip ng sobrang daming asin at nagpapanatili sa iyong mga lebel ng potasa mula sa pagiging sobrang mababa. Ang Amiloride ay ginagamit upang gamutin o pigilan ang haypokalemya (mababang mga lebel ng potasa sa dugo). ...

Side Effect:

Ang medikasyong ito ay pwedeng magsanhi ng mga mataas na lebel ng potasa (hayperkalemya). Ang mga epektong ito ay mas malamang na mangyari sa mga matatandang adulto at mga pasyenteng mayroong sakit sa bato, dyabetis, o seryosong karamdaman. Ang mga lebel ng potasa ay dapat na imonitor sa regular na batayan habang ginagamit ang gamot na ito. Kapag hindi ginamot, ang napakataas na mga lebel ng potasa ay pwedeng minsang nakamamatay. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay may mabuong kahit anong sintomas ng mataas na mga lebel ng potasa, kasama ng panghihina ng kalamnan, mabagal/iregular na tibok ng puso, pamamanhid/panginginig ng balat. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang medikasyong ito kung ikaw ay may sakit sa bato, mga problema sa pag-ihi, o mataas na mga lebel ng potasa sa dugo. Huwag gumamit ng mga suplementong potasa o ibang mga diyuretik habang gumagamit ng amiloride. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may sakit sa puso o atay, o karamdaman sa paghinga. Iwasan ang pag-inom ng alak, na pwedeng magpataas sa ilang mga epekto ng amiloride. Iwasan ang diyetang mataas sa asin. Ang sobrang mataas na asin ay magsasanhi sa iyong katawan upang panatilihin ang tubig at pwedeng pababain ang pagkaepektibo ng medikasyong ito. Huwag gumamit ng mga pamalit sa asin o mga produktong gatas na mababa ang soda. Ang produktong ito ay pwedeng magsanhi sa mga lebel ng potasa na tumaas ng husto habang ikaw ay gumagamit ng amiloride. Iwasan ang pagiging sobrang mainit o kulang sa tubig habang nag-iehersisyo at sa mainit na panahon. Sundin ang mga instruksyon ng doktor tungkol sa uri ng mga likido na dapat mong inumin. Sa ilang mga kaso, ang pag-inom ng sobrang likido ay pwedeng maging hindi ligtas tulad ng hindi sapat na pag-inom. ...