Medroxyprogesterone Acetate


Pfizer | Medroxyprogesterone Acetate (Medication)


Desc:

Ang Medroxyprogesterone ay isang progestin (isang uri ng progesterone), isang babaeng hormone na tumutulong na makontrol ang obulasyon (ang paglabas ng isang itlog mula sa isang obaryo) at mga panregla. Ginagamit ang Medroxyprogesterone upang gamutin ang mga kundisyon tulad ng wala o hindi regular na mga panregla, o abnormal na pagdurugo ng may isang ina. Ginagamit din ang Medroxyprogesterone upang mabawasan ang panganib ng endometrial hyperplasia (isang kundisyon na maaaring humantong sa cancer sa may isang ina) habang kumukuha ng estrogen. Ginagamit din ang Medroxyprogesterone upang maiwasan ang labis na paglaki sa lining ng matris sa mga kababaihang postmenopausal na tumatanggap ng estrogen hormone replacement therapy. Sa mataas na dosis, maaaring maiwasan ng mga progestin ang obulasyon (paglabas ng itlog mula sa obaryo) at sa gayon maiiwasan ang pagbubuntis.

...

Side Effect:

Ang paglambot ng dibdib at pagtagas ng likido mula sa utong ay bihirang nangyayari sa medroxyprogesterone. Ang iba't ibang mga reaksyon sa balat, kabilang ang mga pantal, acne, paglago ng buhok at pagkawala ng buhok, ay naiulat din paminsan-minsan. Break-through dumudugo (tulad ng panregla na pagdurugo sa gitna ng siklo ng panregla), pagdidikit ng ari ng dugo, mga pagbabago sa daloy ng panregla, pagtaas o pagbawas ng timbang, pagduwal, lagnat, hindi pagkakatulog, at paninilaw ng balat ay naiulat na lahat. Ang mga pamumuo ng dugo ay paminsan-minsang seryosong epekto sa progestin therapy, at ang mga naninigarilyo ay nasa mas mataas na peligro para sa mga clots. Samakatuwid, ang mga pasyente na nangangailangan ng progestin therapy ay masidhing hinihikayat na tumigil sa paninigarilyo. Ang mga pasyente ng diabetes ay maaaring makaranas ng kahirapan sa pagkontrol sa glucose sa dugo kapag kumukuha ng medroxyprogesterone para sa hindi malinaw na kadahilanan. Samakatuwid, inirerekumenda ang mas mataas na pagsubaybay sa asukal sa dugo at pagsasaayos ng mga gamot para sa diabetes.

...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay buntis, o kung mayroon kang sakit sa atay, isang cancer na nauugnay sa hormon tulad ng kanser sa suso , isang kasaysayan ng stroke o bara sa dugo, o abnormal na pagdurugo sa ari ng babae na hindi pa nasuri ng doktor. . Ang medroxyprogesterone ay hindi pipigilan ang sakit sa puso, cancer sa suso, o demensya, at maaaring talagang taasan ang peligro na magkaroon ng mga kondisyong ito sa mga babaeng post-menopausal. Ang Medroxyprogesterone ay maaari ring dagdagan ang peligro ng kanser sa may isang ina o ovarian sa ilang mga kababaihan. Ang pangmatagalang paggamot sa mga estrogens at progestin (tulad ng medroxyprogesterone) ay maaari ring madagdagan ang iyong panganib na atake sa puso, pamumuo ng dugo, o stroke. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa iyong partikular na mga panganib at benepisyo ng pag-inom ng gamot na ito, lalo na kung naninigarilyo ka o sobra sa timbang. Dapat suriin ng iyong doktor ang iyong pag-unlad nang regular (bawat 3 hanggang 6 na buwan) upang matukoy kung dapat mong ipagpatuloy ang paggamot na ito.

...