Bonine


Pfizer | Bonine (Medication)


Desc:

Ang Bonine/meclizine para sa mga matatanda ay tumutulong na maiwasan at malunasan ang pagduduwal, pagsusuka o pagkahilo na nauugnay sa sakit sa paggalaw. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig na mayroon o walang pagkain, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang Meclizine ay isang antihistamine na ginagamit upang maiwasan o malunasan ang pagduduwal, pagsusuka, at pagkahilo na dulot ng sakit sa paggalaw. Maaari rin itong magamit upang mabawasan ang pagkahilo, pagkalula, at pagkawala ng balanse (vertigo) na dulot ng mga sakit na nakakaapekto sa panloob na tainga. Maaari kang kumuha ng isa pang dosis tuwing 24 na oras kung kinakailangan. Ang mga nginunguyang tableta ay dapat na nguyain nang lubusan bago lunokin. ...

Side Effect:

Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay hindi karaniwan, ngunit humingi ng agarang pansin sa medikal kung nangyari ito. Ang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), malubhang pagkahilo, problema sa paghinga. Ang pagkaantok, tuyong bibig, at pagod ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Bago kunin ang Bonine, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyik sa meclizine; o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Ang gamot na ito ay maaaring magsanhi ng pagkaantok o malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na pananaw hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga ganyang aktibidad nang ligtas. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...