Tocilizumab


Genentech | Tocilizumab (Medication)


Desc:

Ang Tocilizumab ay nakakapagbawas ng epekto ng mga sangkap sa loob ng katawan na nagiging sanhi ng pamamaga. Ito ay ginagamit upang gamutin ang banayad hanggang malubha na rheumatoid arthritis sa mga matanda. Minsan ito ay ibinibigay kasama ang iba pang gamot para sa arthritis. Ito ay gingamit para gamutin ang systemic juvenile idiopathic arthritis (o Still's disease) sa mga bata na hindi baba sa 2 taon. Minsan ito ay ibinibigay kasama ng methotrexate. ...

Side Effect:

Ilan sa mga pinakamadalas na masamang epekto ng tocilizumab sa klinikal na pagaaral ay ang respiratory tract infections, sakit ng ulo, hypertension at pagtaas sa mga pagsusuri sa atay na nagmumungkahi ng pinsala sa atay. Mayroon din na reaksyon sa bahagi na iniksyunan (pantal, pamumula, pamamaga, pangangati) ay maaring mangyari. Ang paggamit ng tocilizumab ay nauugnay sa mga seryosong impeksyon katulad ng tuberculosis, sepsis(bakterya sa dugo) at fungal infections. Ang mga indibidwal na may aktibong impeksyon ay hindi dapat gumamit ng tocilizumab. Ang Tocilizumab ay maaring lumala o magsanhi ng mga sakit sa sistema ng utak. Sa pag-aaral, ang mga pasyente na gumagamit ng tocilizumab ay bumubuo ng kanser. Ang iba pang epekto na kasama ay mababang antas ng puting selula ng dugo o platelets, ang pagbuhay muli ng herpes zoster infection (shingles), at hypersensitivity (alerhiyang) reaksyon. Sa pag-aaral ang pagkasira ng gastrointestinal ay naobserbahan sa mga pasyenteng mayroong diverticulitis. ...

Precaution:

Bago ang gamutan ng Tocilizumab ay sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagkaroon ng tuberculosis, kung sinuman sa mga kasama sa bahay ang may tuberculosis, o kung ikaw ay kamakailan na bumyahe sa isang lugar kung saan ang tuberculosis ay karaniwan. Magpasuri at gamutin ang latent TB bago simulsn ang terapiya. I-monitor ang mga nabuong impekson; itigil kung ang seryoso at duhapang impeksyon o sepsis ay nabuo. Kung ikaw ay umiinom ng gamot na maaring makipag-ugnayan sa tocilizumab sa seryosong paraan, ang iyong tagapagbigay alaga sa kalusugan ay maaring mayroong madaming opsyon para sayo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...