Vitamin B complex – oral


Solvay | Vitamin B complex – oral (Medication)


Desc:

Ang produktong ito ay kombinasyon ng bitamina B na ginagamit upang mapigilan ang pagkawala ng bitamina dala ng hindi tamang pagkain, mga sakit, pagkalulong sa alak o pagbubuntis. Ang mga bitamina ay mahalagang bahagi ng katawan na tumutulong na maging malusog. Ang bitamina B ay mayroong thiamine, riboflavin, niacin/niacinamide, bitamina B6, bitamina B12, folic acid, at pantothenic acid. ...

Side Effect:

May mga epekto na maaaring maranasan matapos gumamit ng gamot na ito tulad ng: katamtamang pananakit ng tiyan o pamumula. Ang epektong ito ay karaniwang pansamantala lamang at maaaring mawala habang iyong katawan ay umaayon sa produktong ito. Kung ang mga nasabing mga epekto ay manatili o maging malubha ay agad tumawag sa iyong doktor o parmasyutiko. Madalang na magkaroon ng seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito. Subalit agad humanap ng atensyong medikal kung ikaw ay makakapansin ng mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang produktong ito ay ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroong alerdyi sa mga sangkap nito; o kung ikaw ay mayroong iba pang alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring naglalaman ng mga sangkap na maaaring magdulot ng mga reaksyong alerdyi o iba pang suliranin. Kung ikaw ay mayroon ng mga sumusunod na suliraning pangkalusugan ay kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang produktong ito; diyabetis, problema sa atay, kakulangan sa bitamina B12 (pernicious anemya). Nangunguyang mga tableta o likidong mga produkto ay maaaring naglalaman ng aspartame. Kung ikaw ay mayroong phenylketonuria (PKU) o iba pang kondisyon na nangangailangan ng umiwas sa paginom ng aspartame (o phenylalanine), kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko ukol sa paggamit ng gamot na ito nang ligtas. Ang likidong uri ng gamot na ito ay maaaring naglalaman ng asukal at/o alkohol. Pagiingat ay ipinapayo kung ikaw ay mayroong diyabetis, pagdepende sa alak, sakit sa atay. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nagbubuntis bago gumamit ng produktong ito. Ang gamot na ito ay hindi pinapayo na gamitin habang nagbubuntis o nagpapasuso ng walang pagsangguni sa doktor. ...