Diphenhydramine and Phenylephrine


Unknown / Multiple | Diphenhydramine and Phenylephrine (Medication)


Desc:

Ang kombinasyong medikasyong ito ay ginagamit na panggamot sa makati o baradong ilong, pagbahing, matubig na mata, at sinus na kondyestyon na dulot ng alerhiya, karaniwang sipon, o ng trangkaso. Ang Diphenhydramine ay isang antihistamin na nagbabawas sa mga natural na kemikal na histamin sa katawan. Ang histamin ay pwedeng magprodyus ng pagbahing, pangangati, matubig na mata, at makating ilong. Ang Phenylephrine ay isang dekondyestant na nagpapaliit sa mga ugat sa daanan sa ilong. Ang mga malalaking ugat ay pwedeng magsanhi ng kondyestyon sa ilong (baradong ilong). ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng medikasyong ito at tawagan ang doktor kung ikaw ay may alinman sa mga seryosong epekto: mabilis, kumakabog, o hindi pantay na tibok ng puso; pagkalito, halusinasyon, hindi pangkaraniwang pag-iisip o asal; pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa karaniwan o wala talaga; matinding pagkahilo, pagkabalisa, walang kapahingahan, o pagkakaba; madaling pagpapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang panghihihna, lagnat, ginaw, sakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; tumaas na presyon ng dugo (matinding sakit ng ulo, malabong paninging, hirap sa konsentrasyon, sakit ng dibdib, pamamanhid, sumpong); o pagduduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, kawalan ng ganang kumain, ihing madilim ang kulay, kulay putik na dumi, paninilaw (paninilaw ng balat at mga mata). Ang mga hind masyadong seryosong epekto ay: malabong paningin; tuyong bibig; pagduduwal, sakit ng tiyan, konstipasyon, pagkahilo, pagkaantok; problema sa memorya o konsentrasyon; pagtining sa tainga; katatamtamang pagkawala ng gana; init, tusok-tusok, o pamumula sa ilalim ng iyong balat; pakiramdam na pagkagalak o walang kapahingahan; problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); o pamamantal o pangangati ng balat. Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong kahit anong senyales ng reaksyong alerhiya: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa kahit anong gamot, o kung ikaw ay mayroong: hika, sakit sa puso o altapresyon; dyabetis; karamdaman sa teroydeo; glawkoma; sakit sa bato; lumaking prosteyt; o problema sa pag-ihi. Huwag gagamit ng kahit anong walang resetang gamot na para sa ubo, sipon, alerhiya, o pagtulog ng hindi muna tinatanong ang iyong doktor o parmaseutiko. Kung ikaw ay uminom ng ilang produkto ng sabay-sabay, maaaring aksidenteng mainom mo ng sobra ang isa o maraming uri ng medikasyon. Iwasan ang pag-inom ng gamot na pandiyeta, kapeina, o iba pang pampasigla (tulad ng gamot sa ADHD) ng walang abiso ng iyong dokto. Ang pag-inom ng mga pampasigla kasama ng dekondyestant ay pwedeng magpataas sa iyong panganib sa mga hindi kaaya-ayang epekto. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...