Boniva

Genentech | Boniva (Medication)

Desc:

Ang Boniva/ibandronate ay nasa pangkat ng mga gamot na tinatawag na bisphosphonates. Binabago nito ang siklo ng pagbuo ng buto at pagkasira sa katawan. Ang Ibandronate ay nagpapabagal sa pagkawala ng buto habang pinatataas ang bigat ng buto, na maaaring maiwasan ang mga bali ng buto. Ang Boniva ay ginagamit upang gamutin o maiwasan ang osteoporosis sa mga kababaihan pagkatapos ng menopos. ...


Side Effect:

Ang Boniva ay maaaring maging sanhi ng mga seryosong epekto kasama ang mababang antas ng kaltsyum sa dugo, malubhang mga problema sa bato, malubhang problema sa buto ng panga, sakit sa buto, kasukasuan o kalamnan, at hindi pangkaraniwang bali ng buto ng hita. Ang pinakakaraniwang epekto ng pag-iiniksyon ng Boniva ay ang mga sakit sa buto, kasukasuan o kalamnan, sakit ng ulo, at mga sintomas ng trangkaso tulad ng lagnat, panginginig, sakit sa buto, kasukasuan o kalamnan, at pagkapagod. Ang mga pasyente ay dapat tumigil sa pagkuha ng Boniva at sabihin sa kanilang doktor kung mayroon silang mga sintomas ng mababang kaltsyum ng dugo tulad ng spasms, twitches, o pagsakit sa kanilang mga kalamnan o pamamanhid at pangingilabot sa kanilang mga daliri, daliri ng paa o sa paligid ng kanilang bibig. Dapat sabihin ng mga pasyente sa kanilang doktor kung ang mga problema sa panga o malalang sakit sa buto, kasukasuan, kalamnan, hita at/o singit ay nabuo. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi na maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga.

...


Precaution:

Ang mga pasyente ay hindi dapat kumuha ng Boniva kung mayroon silang mababang kaltsyum ng dugo o may alerdyi sa Boniva o alinman sa mga sangkap nito. Ang Boniva ay dapat na iturok sa ugat lamang ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...

You can connect with us directly at anytime

You can connect with us through any social network (LinkedIn, Facebook, X/Twitter) - or else Easy & Quick way to connect via email us at « contact@iValueHealth.NET ».