Phenylephrine, Codeine, Chlorpheniramine, Potassium Idodide


Pfizer | Phenylephrine, Codeine, Chlorpheniramine, Potassium Idodide (Medication)


Desc:

Ang kombinasyon ng gamot na Phenylephrine, Codeine, Chlorpheniramine, Potassium Idodide ay naglalaman ng isang decongestant, mababang dosis ng narcotic, antihistamine at isang sangkap na maaaring makatulong na paluwagin ang plema o uhog. Ginagamit ito upang gamutin ang isang ubo at mapawi ang mga sintomas na nauugnay sa karaniwang sipon, mga alerdyi, mataas na lagnat, sinusitis at iba pang mga sakit sa paghinga. ...

Side Effect:

Maaaring maranasan sa unang maraming araw habang nag-aadjust ang iyong katawan sa gamot tulad ng pagkahilo, pagka-antok, sakit ng ulo, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduwal, tuyong bibig o pagkabalisa. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o naging nakakaabala. Abisuhan ang iyong doktor kung nagkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na epekto habang umiinom ng gamot na ito: sakit sa dibdib, mabilis na pulso, pantal sa balat, mataas na presyon ng dugo, masakit o mahirap na pag-ihi, panginginig, kaba, problema sa pagtulog, pagkalito sa kaisipan. Upang maiwasan ang pagkahilo at lightheadedness kapag tumatayo mula sa isang pwesto o nakahiga posisyon, dahan-dahang bumangon. Limitahan din ang iyong pag-inom ng mga inuming nakalalasing na magpapalubha sa mga epektong ito. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: sakit sa bato, sakit sa puso, sakit sa baga (hal. Hika, empysema), mataas na presyon ng dugo, sobrang aktibo na teroydeo, diabetes, glaucoma, problema sa prostate, depression, isang kasaysayan ng pagiging umaasa sa droga, anumang alerdyi. Sa panahon ng pagbubuntis ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw at talagang kinakailangan. ...