Brompheniramine and Pseudoephedrine


Unknown / Multiple | Brompheniramine and Pseudoephedrine (Medication)


Desc:

Ang kumbinasyon ng brompheniramine at pseudoephedrine ay ginagamit upang gamutin ang pagbahing, ubo, sipon o baradong ilong, makati o matubig na mga mata, pantal, rash sa balat, pangangati, at iba pang mga sintomas ng mga alerdyi at karaniwang sipon. Ang Brompheniramine ay isang antihistamine na binabawasan ang natural na histamine na kemikal sa katawan. Ang histamine ay maaaring makagawa ng mga sintomas ng pagbahing, pangangati, matubig na mga mata, at sipon. Ang Pseudoephedrine ay isang decongestant na nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo sa mga daanan ng ilong. Ang mga dilated na daluyan ng dugo ay maaaring maging sanhi ng kasikipan ng ilong (baradong ilong). ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto na sanhi ng brompheniramine ay maaaring magsama ng:mga anticholinergic na epekto (malabong paningin, tuyong bibig/ilong, lalamunan); antok, pagkahilo, pagbaba ng koordinasyon, sakit ng ulo; paninigas ng dumi, sakit ng tiyan. Ang mga karaniwang epekto na dulot ng pseudoephedrinemay ay kabilang ang:CNS (panginginig, pagkabalisa, atbp); hindi pagkakatulog; pagduduwal; pagsusuka. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga sangkap. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung umiinom ka ng anumang inireseta o gamot na hindi inireseta, paghahanda ng herbal, o suplemento sa pagdidiyeta. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga kondisyong medikal, lalo na kung anuman sa mga sumusunod:isang mabilis, mabagal, o hindi regular na tibok ng puso; mga problema sa daluyan ng dugo sa puso; o iba pang mga problema sa puso; isang kasaysayan ng hika; mga problema sa baga (halimbawa, emphysema); mga problema sa glandulang adrenal (halimbawa, adrenal gland tumor); mataas na presyon ng dugo; diyabetis; stroke; glaucoma; isang pagbara ng iyong tiyan, pantog, o mga bituka; ulser; problema sa pag-ihi; isang pinalaki na prosteyt; mga seizure; o isang sobrang aktibo na teroydeo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...