Potassium Aminobenzoate


Glenwood | Potassium Aminobenzoate (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Potassium Aminobenzoate upang gamutin ang ilang mga karamdaman sa balat tulad ng dermatomyositis, scleroderma at Peyronie's disease. Nakakatulong ang gamot na ito upang ang balat ay mas lalong maging flexible at maging malambot ang plaques. Ang potassium para-aminobenzoate ay umeepekto sa pamamagitan ng pagtaas ng paggamit ng oxygen sa balat. ...

Side Effect:

Maaaring mangyari ang pangkaraniwang mga epekto natulad ng pagkasira ng tiyan, pagduwal, o pagkawala ng gana sa pagkain. Kung anuman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari ay sabihin agad sa iyong doktor: mga palatandaan ng impeksyon tulad ng paulit-ulit na pamamagang lalamunan at lagnat. Maaaring bihirang maging sanhi ng mababang asukal sa dugo hypoglycemia ang gamot na ito. Kasama sa mga simtomas ay ang malamig na pawis, malabong paningin, pagkahilo, pagkahilo, panginginig, mabilis na tibok ng puso, sakit ng ulo, nahihimatay, pangangawit ng mga kamay o paa, at gutom. Agad na itaas ang iyong asukal sa dugo kung nangyari ang mga sintomas na ito, sa pamamagitan ng pagkain ng isang mabilis na mapagkukunan ng asukal tulad ng asukal sa mesa, honey, o kendi, o uminom ng fruit juice o non-diet soda. Upang maiwasan ang mababang asukal sa dugo, kumain ng regular, at huwag magpalipas ng gutom. Bihira lang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, humingi ng agarang medikal na atensyon, kabilang ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, paghinga. ...

Precaution:

Kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi ay ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: diabetes, mababang asukal sa dugo (hypoglycemia), sakit sa bato. Ang mga matatanda ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito, lalo na ang mababang asukal sa dugo. Kung mayroon kang mga sintomas ng mababang asukal sa dugo, kabilang ang pagkalito, sakit ng ulo, o pag-concentrate ng problema sabihin agad sa iyong doktor. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...