Chlorpromazine


Unknown / Multiple | Chlorpromazine (Medication)


Desc:

Ang Chlorpromazine ay isang uri ng gamot na tinatawag na isang phenothiazine antipsychotic. Ginagamit ito sa paggamot ng iba't ibang mga sakit sa saykayatriko at ginagamit din sa pamamahala ng pagduduwal at pagsusuka na nauugnay sa sakit sa terminal. Kapag ginamit sa sakit na saykayatriko, ang chlorpromazine ay minsan ay inilarawan bilang isang neuroleptiko o isang 'pangunahing tranquillizer', kahit na ang huling tawagnito ay medyo nakakalito, dahil ang ganitong uri ng gamot ay hindi lamang isang pampakalma at ang anumang nakakaaliw na epekto ay hindi mahalaga bilang pangunahing paraan gumagana ito sa sakit sa saykayatriko. Gumagana ang Chlorpromazine sa pamamagitan ng pagharang sa iba't ibang mga receptor sa utak, lalo na ang mga receptor ng dopamine. Ang Dopamine ay isang likas na tambalan na tinatawag na isang neurotransmitter at kasangkot sa pagpapadala ng mga mensahe sa pagitan ng mga selula ng utak. Ang Dopamine ay isang neurotransmitter na kilala na kasangkot sa pamamahala ng kalooban at pag-uugali, bukod sa iba pang mga bagay. ...

Side Effect:

Ang mga malubhang epekto ay maaaring magsama:biglang pagkilos o hindi mapigilan na paggalaw ng iyong mga mata, labi, dila, mukha, bisig, o binti; panginginig (walang pigil na pag-alog), paglalaway, problema sa paglunok, mga problema sa balanse o paglalakad; pakiramdam ng hindi mapakali, mapanglaw, o nabalisa; pakiramdam tulad ng maaari mong ipasa; seizure (black-out o kombulsyon); pagduduwal at sakit sa tiyan, pantal sa balat, at paninilaw (dilaw ng balat o mga mata); maputlang balat, madaling magkapasa o pagdurugo, lagnat, namamagang lalamunan, sintomas ng trangkaso; mataas na lagnat, matigas na kalamnan, pagkalito, pagpapawis, mabilis o hindi pantay na tibok ng puso, mabilis na paghinga; hindi pangkaraniwang mga saloobin o pag-uugali; nabawasan ang paningin sa gabi, paningin sa lagusan, matamis na mga mata, nadagdagan ang pagiging sensitibo sa ilaw; pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa dati o hindi; magkasanib na sakit o pamamaga na may lagnat, namamaga na mga glandula, pananakit ng kalamnan, sakit sa dibdib, pagsusuka, hindi pangkaraniwang mga saloobin o pag-uugali, at kulay na balat ng balat; o mabagal na tibok ng puso, mahina na tibok, malabo, mabagal na paghinga (maaaring huminto ang paghinga). Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring magsama:pagkahilo, pag-aantok, pagkabalisa, mga problema sa pagtulog (insomnia);pamamaga ng dibdib; mga pagbabago sa panregla; pagtaas ng timbang, pamamaga sa iyong mga kamay o paa; tuyong bibig o masarap na ilong, malabo na paningin; paninigas ng dumi; o kawalan ng lakas, problema sa pagkakaroon ng isang orgasm. Humingi ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaang ito ng isang reaksiyong alerdyi:pantal; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang isang reaksiyong alerdyi sa ito o anumang iba pang gamot. Bago kumuha ng chlorpromazine ipaalam sa iyong tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan kung mayroon kang mga problema sa puso o paghinga; mga problema sa atay o isang hindi aktibo na teroydeo; mga problema sa bato o prostata; sakit sa dugo o nagkaroon ng paninilaw; sakit na Parkinson; epilepsy; diyabetis; kung nakaramdam ka ng pagkalungkot; glaucoma. Ipagbigay-alam sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang isang stroke o TIA (kung minsan ay tinatawag na 'mini stroke'); myasthenia gravis (isang kondisyon na nagdudulot ng kahinaan ng kalamnan); phaeochromocytoma (isang paglaki sa adrenal gland); depresyon sa utak ng buto (isang nabawasan na pagtugon sa resistensya). Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng iba pang mga gamot, kabilang ang mga magagamit upang bumili nang walang reseta, herbal o pantulong na gamot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...