Cholestyramine


Unknown / Multiple | Cholestyramine (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Cholestyramine na may mga pagbabago sa dyeta (paghihigpit ng kolesterol at paggamit ng taba) upang mabawasan ang dami ng kolesterol at ilang mga mataba na sangkap sa iyong dugo. Ang akumulasyon ng kolesterol at taba sa kahabaan ng mga pader ng iyong mga arterya (isang proseso na kilala bilang atherosclerosis) ay nagpapababa ng daloy ng dugo at, samakatuwid, ang supply ng oxygen sa iyong puso, utak, at iba pang mga bahagi ng iyong katawan. Ang pagbaba ng iyong antas ng dugo ng mga kolesterol at taba ay maaaring makatulong upang maiwasan ang sakit sa puso, angina (sakit sa dibdib), stroke, at atake sa puso. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay kinabibilangan ng:pagtitibi. Ang mga malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:mga reaksyong alerdyi (pantal; pantal; pangangati; kahirapan sa paghinga; higpit sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); itim o madugong dumi; pangangati ng balat, dila, o anal area; malubhang pagtitibi; malubhang o patuloy na pagduduwal; igsi ng paghinga; sakit sa tyan; hindi pangkaraniwang bruising o pagdurugo; pagsusuka. ...

Precaution:

Bago kumuha ng cholestyramine, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:pagtitibi, almuranas, sakit sa bato. Ang ilang mga produkto ay maaaring maglaman ng asukal o aspartame. Pinapayuhan ang pag-iingat kung mayroon kang diyabetis, phenylketonuria (PKU), o anumang iba pang kundisyon na nangangailangan sa iyo upang limitahan/ maiwasan ang mga sangkap na ito sa iyong dyeta. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa ligtas na paggamit ng produktong ito. Dahil ang gamot na ito ay maaaring makagambala sa pagsipsip ng ilang mga sustansya (tulad ng folic acid, bitamina na natutunaw sa taba kasama ang A, D, E, K), ang iyong doktor ay maaaring magsabi sa iyo na kumuha ng suplemento ng bitamina. Komunsulta sa iyong doktor para sa karagdagang impormasyon. Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kasama ang mga de-resetang gamot, mga gamot na hindi nagpapahayag, at mga produktong herbal). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...