Botulinum toxin type A


Allergan | Botulinum toxin type A (Medication)


Desc:

Ang OnabotulinumtoxinA ay isang iniksyon na neuro-toxin, iyon ay, isang nakakalason na kemikal na hinaharangan ang kakayahan ng mga nerbiyos na gumawa ng pagkontrata sa kalamnan. Sa madaling salita, pinaparalisa nito ang mga kalamnan. Ang OnabotulinumtoxinA ay isang iniksyon na sterile, pinatuyong purong botulinum na nakakalason na A na uri, na ginagawa mula sa pagbuburo ng Hall strain Clostridium botulinum type A, at inilaan para sa intramuscular at intradermal na paggamit. ...

Side Effect:

Sa pangkalahatan, ang mga salungat na kaganapan ay nangyayari sa loob ng unang linggo kasunod ng iniksyon ng onabotulinumtoxinA at habang ito ay lumilipas, maaaring magkaroon ng tagal ng maraming buwan o mas mahaba. Ang sakit na naisalokal, impeksiyon, pamamaga, paglambot, pamamaga, erythema, at/o pagdurugo/pagkapasa ay maaaring nauugnay sa iniksyon. Samakatuwid, ang mga salungat na kaganapan na sinusunod sa paggamit ng onabotulinumtoxinA kosmetiko ay may potensyal din na maobserbahan sa paggamit ng onabotulinumtoxinA at vice-versa. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong tagapagkaloob ng kalusugan kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:mga problema sa pagdurugo, operasyon sa mata, ilang problema sa mata (glaucoma), sakit sa puso, mga palatandaan ng impeksyon malapit sa lugar ng pag-iniksyon, sakit sa kalamnan/nerbiyos tulad ng Lou Gehrig’s disease (ALS) o myasthenia gravis, seizure, problema sa paglunok (dysphagia), mga problema sa paghinga (tulad ng hika, emphysema, aspiryo-type pneumonia). Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng kahinaan ng kalamnan, lawlaw na takipmata, o malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na pananaw hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga ganyang aktibidad nang ligtas. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista na gumagamit ka ng gamot na ito. Pinapayuhan ang pag-iingat kung gumagamit ng gamot na ito sa mga bata para sa mga spasm ng kalamnan, dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga posibleng epekto nito (tulad ng kahirapan sa paghinga o paglunok). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso huwag gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...