Tamazepam


Sandoz Limited | Tamazepam (Medication)


Desc:

Ang Temazepam ay isang gamot na kabilang sa isang pamilya ng mga gamot na kilala bilang benzodiazepines. Ang Temazepam ay ibinibigay sa mga pasyente na may mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog). Ito ay madalas na inirereseta sa mga nakakaranas ng problema sa pagtulog na nailalarawan sa pamamagitan ng madalas na paggising sa gabi o sa pamamagitan ng paggising ng maaga sa umaga. ...

Side Effect:

Kabilang sa pinaka-karaniwang epekto ng paggamit ng Tamazepam ay pagkabalisa; pagkabagabag o kawalan ng katatagan; pagka-antok sa umaga; pagkahilo; pagkapagod; pakiramdam ng hangover; sakit ng ulo; pagkahilo ; pagduduwal; pagkatamad; panghihina. Humingi kaagad ng atensyong medikal kung ang alinman sa pitong epekto na nagaganap kapag gumagamit ng Temazepam: malubhang reaksiyong alerhiya (pantal; butlig; pangangati; hirap sa paghinga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; pamamalat); pagkalito; guni-guni; pagkawala ng memorya; mga problema sa kaisipan o kalagayan (hal. , pagiging bayolente, pagkabalisa, pag-aalala); bago o lumalalang problema sa pagtulog; mga saloobin o aksyon ng pagpapakamatay; hindi pangkaraniwang pag-uugali. ...

Precaution:

Ang Temazepam ay hindi isinasabay sa alkohol o gamot na may nakakababa ng lebel ng aktibidad sa sistema ng utak. Kagaya ng mga gamot na para sa sakit ng kalamnan , gamot para sa alerdyi gamot pampaantok o pamapakalma at mga gamot na nagpapawi sa sakit ng kalamnan. Pagkatapos uminom ng Tamazepam,ang ilan sa mga tao umiinom nito ay maaaring makaranas ng pagkahilo, pagkaantok at pagka walang gana. Ang mga may kasaysayan ng sakit na anemia, sakit sa atay, sakit sa bato, pag-abuso sa droga, malubhang sikolohikal na karamdaman, at pagtatangka sa pagpapakamatay ay kailangan muna masuri ng mabuti ng kanilang manggagamot bago bigyan ng gamot na Tamazepam. Kasama din sa pag-iingat sa paggamit nito ang mga taong may kasaysayan ng sakit sa baga, pangingisay , at may makitid na anggulo ng glaucoma. Hindi dapat agaran ang paghinto sa pag-inom ng taong umiinom nito. Sa halip, ang dosis ay dapat na bawasan nang paunti-unti. Ang depresyon, pagpapawis, pagkabag ng tiyan, pulikat ng kalamnan pagsusuka, paninigas, at panginginig ay maaaring maranasan kung biglaan ang pagtigil ng gamot. ...