Nicotine


Pfizer | Nicotine (Medication)


Desc:

Matutulungan ka ng nikotina na huminto sa paninigarilyo sa pamamagitan ng pagpapalit ng nikotina sa mga sigarilyo. Ang nikotina sa tabako ay isang mahalagang bahagi ng pagkagumon ng sigarilyo. Kapag tumigil ka sa paninigarilyo, mabilis na bumababa ang iyong mga antas ng nikotina. Ang pagbagsak na ito ay maaaring magiging sanhi ng pag-alis ng sintomas tulad ng labis na pananabik sa tabako, pagkakaba, pagka-inis, pagsakit ng ulo, pagtaas ng timbang, at hirap sa pag-iisip. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay napakahirap at ang pagkakataon ng iyong pagtagumpay ay ang pinkamabuti kapag handa ka na at gumawa ng isang pangako na huminto. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng nagpapatuloy o nakakaabala kapag gumagamit ng nikotina ay ang:abnormal na panaginip; pagtatae; hirap sa pagtulog; panunuyo ng bibig; pagsakit ng kasu-kasuan; pagsakit ng kalamnan; kinakabahan; pagpapawis; panghihina. Humingi kaagad ng medikal na atension kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nangyayari kapag gumagamit ng Nikotina:malubhang reaksiyong alerhiya (pamamantal; pagpantal; pangangati; hirap sa paghinga; pagsikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila):mabilis o hindi regular na pagtibok ng puso; mga problema sa bibig, ngipin, o panga; pagbabayo ng dibdib; matinding pagtatae, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, o panghihina. ...

Precaution:

Bago gamitin ang produktong ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyik sa nikotina; o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka nang:walang pagpipigil / lumalalang pagsakit ng dibdib, nakaraang pag-atake sa puso, hindi regular na pagtibok ng puso (malubhang arrhythmias). Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na nang:pagsakit sa daluyan ng dugo (halimbawa:sakit na Raynaud, pag-atake ng serebral), mga problema sa ngipin / panga (halimbawa:bridges temporal mandibular joint disease-TMJ), diabetes, sakit sa puso (halimbawa:pagsakit ng dibdib, atake sa puso), mataas na presyon ng dugo, sakit sa atay, malubhang sakit sa bato, pagsakit ng tiyan / bituka (peptic ulcers), tiyak na problema sa adrenal (pheochromocytoma), sobrang aktibo na teroydeo (hyperthyroidism). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...