Neomycin Topical


Sanofi-Aventis | Neomycin Topical (Medication)


Desc:

Ang Neomycin, antibiotiko, ay ginagamit upang maiwasan o malunasan ang mga impeksyon sa balat na sanhi ng bakterya. Hindi ito epektibo laban sa mga impeksyong fungal o viral. Ang Neomycin ay nagmula sa krema at pamahid na inilalapat sa balat. Ang Neomycin ay karaniwang ginagamit ng isa hanggang tatlong beses sa isang araw. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkasunog, pagkirot o pamumula kapag unang inilalapat sa balat. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumalala, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Sa hindi malaman na dahilan, mayroon kang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang medikal na atensyon. Ang mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ay kinabibilangan ng:pamamantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal lalo na sa:sakit sa bato at anumang mga alerdyi. Ang paggamit nang gamot na ito na pangmatagalan o paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa isang pangalawang impeksyon (halimbawa:Impeksyon sa fungal). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...