Magnesium Hydroxide


Unknown / Multiple | Magnesium Hydroxide (Medication)


Desc:

Ang magnisiyum haydroksayd ay isang osmotikong laksatib na gumagana sa pamamagitan ng pagdaan ng tubig sa bituka, na nagpapalambot ng mga dumi, na upang mas mapadali silang makalabas ng katawan. Ginagamit ang Magnisiyum haydroksayd bilang isang laksatib upang gamutin ang tibi. Maaari rin itong magamit sa paghahanda ng antasid upang niyutralisahin ang labis na asid sa tiyan. Ang konstipasyon ay ginagamit na salita upang mailarawan ang mga dumi na dumaraan ay matigas at kakaunti at madalas ay di normal. Maaari itong sanhi ng isang hindi magandang diyeta, hindi uminom ng sapat na tubig at hindi pagpunta sa banyo sa lalong madaling panahon. Ang pagbubuntis, isang kakulangan ng ehersisyo o paggalaw (tulad ng pagkakasakit na nasa kama lamang) at ilang mga gamot, kasama ang ilang mga panlaban sa sakit, ay maaari ring maging sanhi ng tibi. ...

Side Effect:

Magnisiyum haydroksayd ay maaaring maging sanhi ng mga hindi inaasahang epekto. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: sakit sa tiyan; pananakit ng tiyan; pagsusuka; pagtatae. ...

Precaution:

Bago kumuha ng magnisiyum haydroksayd, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi, o kung kumuha ka ng iba pang mga gamot o iba pang mga erbal/suplemento pangkalusugan. Huwag kumuha ng magnisiyum haydroksayd nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato. Huwag gumamit ng magnisiyum haydroksayd bilang isang laksatib kung mayroon kang sakit sa tiyan (sikmura), pagduduwal, o pagsusuka, maliban kung itinuturo ng isang doktor. Ang magnisiyum haydroksayd ay hindi dapat gamitin nang mas mahaba kaysa sa isang linggo, maliban lamang kung ito ay inatas ng iyong tagapangalaga ng kalusugan. Ang pagdurugo ng tumbong o di tamang paggalaw ng pagdudumi pagkatapos gumamit ng laksatib ay nagpapahiwatig ng mas may seryosong kondisyon; itigil ang paggamit ng magnisiyum haydroksayd at makipag-ugnay sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...