Bimatoprost ophthalmic


Unknown / Multiple | Bimatoprost ophthalmic (Medication)


Desc:

Ang Bimatoprost ophthalmic ay binabawasan ang presyon sa mata sa pamamagitan ng pagtaas ng dami ng likido na dumadaloy mula sa mata. Ang Bimatoprost ophthalmic ay ginagamit upang gamutin ang ilang mga uri ng glaukoma at iba pang mga sanhi ng mataas na presyon sa loob ng mata. Ginamit din ang Bimatoprost upang mapabuti ang kabuuan, haba, at kulay ng mga pilikmata sa mga taong may kondisyon na tinatawag na hypotrichosis, isang kakulangan ng paglaki ng pilikmata. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ay maaaring magsama ng:sakit sa katawan; ubo; kahirapan sa paghinga; kasikipan ng tainga; sakit ng ulo; pagkawala ng boses; kasikipan ng ilong; pamumula ng puting bahagi ng mga mata o sa loob ng mga takipmata; sipon; pagbahing; namamagang lalamunan; hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan. Ang mas kaunting mga karaniwang epekto ay maaaring kabilang ang:pagkabulag; madugong mata; malabo o nabawasan ang paningin; pagbabago sa pangitain ng kulay; mga pagbabago sa kulay sa balat sa paligid ng mga mata; kahirapan na makita sa gabi; nababagabag na pagtukoy ng kulay; dobleng paningin; tuyong mga mata; nagbabago ang kulay ng mata; lagnat o panginginig; halos sa paligid ng mga ilaw; kakulangan o pagkawala ng lakas; pagkawala ng paningin; pagkabulag sa gabi; sobrang liwanag na hitsura ng mga ilaw; pamumula, nasusunog, tuyo, o nangangating mata; pamumula, sakit, pamamaga ng mata, takipmata, o panloob na lining ng takipmata; pangitain ng lagusan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang bimatoprost, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap (tulad ng mga preservatives tulad ng benzalkonium chloride), na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:mga problema sa mata (hal. , Macular edema, iritis, uveitis, pagkuha ng lens / aphakia). Kung nagkakaroon ka ng impeksyon o pinsala sa mata, o nagkaroon ng operasyon sa mata, talakayin sa iyong doktor ang tungkol sa patuloy na paggamit ng iyong kasalukuyang bimatoprost. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang hindi maayos na paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng malinaw na pananaw hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang mga naturang gawain. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...