Betamethasone and Clotrimazole topical


Unknown / Multiple | Betamethasone and Clotrimazole topical (Medication)


Desc:

Ang Clotrimazole at betamethasone kumbinasyon ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa fungus. Ang Clotrimazole ay gumagana sa pamamagitan ng pagpatay sa fungus o pinipigilan ang paglaki nito. Ang Betamethasone, isang corticosteroid (tulad ng cortisone na gamot o steroid), ay ginagamit upang mapawi ang pamumula, pamamaga, pangangati, at iba pang kakulangan sa ginhawa ng mga impeksyong fungus. Ang Clotrimazole at betamethasone cream o losyon ay inilalapat sa balat upang gamutin:paa ng atleta (ringworm ng paa; tinea pedis); jock itch (ringworm ng singit; tinea cruris); at ringworm ng katawan (tinea corporis). Ang gamot na ito ay maaari ring magamit para sa iba pang mga impeksyon sa fungus ng balat tulad ng tinukoy ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng gamot na ito at tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan na maaaring sumipsip ka ng betamethasone topical sa pamamagitan ng iyong balat o gilagid:pamamaga, pamumula, o anumang mga palatandaan ng bagong impeksyon; malubhang nasusunog o pagkirot ng ginagamot na balat; pagtaas ng timbang, pag-bilog ng mukha; nadagdagan ang uhaw o gutom, pag-ihi nang higit sa karaniwan; o pagkabalisa, nalulumbay na kalagayan. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:banayad na pangangati sa balat o pagkairita; tuyong balat; mga pagbabago sa kulay ng balat; nadagdagan ang acne; o pagkakapilat o pagnipis ng balat. Humingi ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaang ito ng isang reaksiyong alerdyi:pantal; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipagbigay-alam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:mga problema sa immune system, mahinang sirkulasyon ng dugo. Bago magkaroon ng operasyon o paggamot sa emerhensiya, o kung nagkaroon ka ng malubhang sakit/pinsala, sabihin sa iyong doktor o dentista na gumagamit ka ng gamot na ito o ginamit mo ang gamot na ito sa loob ng nakaraang ilang buwan. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag gumagamit ng gamot na ito sa mga matatanda dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga epekto ng gamot, lalo na ang pagnipis ng balat. Ang mga bata ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto ng labis na gamot na corticosteroid. Kahit na ito ay hindi madalas na mangyari sa mga corticosteroids na inilalapat sa balat, ang gamot na ito ay maaaring pansamantalang nagpapabagal sa rate ng paglago ng isang bata kung ginamit sa mahabang panahon. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...