Potassium acide phosphate


Beach Pharmaceuticals | Potassium acide phosphate (Medication)


Desc:

Makakatulong ang potassium acide phosphate para makontrol ang dami ng calcium sa katawan at ihi. Ito ay tumutulong sa pamamagitan ng paggawa ng mas acidic ang ihi. Ito rin ay ginagamit rin upang maiwasan ang mga calcium sa bato. Ginagamit din ito upang bawasan ang dami ng ammonia sa ihi, sa ganyang paraan mabawasan ang amoy at pangangati ng balat sanhi ng high-ammonia ihi. Ibinibigay din Aag gamot na ito upang matulungan ang ilang mga antibiotics para sa masmabisang panglunas sa impeksyon sa pantog tulad ng Methenamine. ...

Side Effect:

Posibleng maranasan ang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkahilo, o sakit ng ulo. Sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Kapag ang gamot na ito ay nasimulan na, may pagkakataon na ang isang lumang bato ay lalabas. Kung anuman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na nagaganap ay ipagbigay-alam kaagad sa iyong doctor tulad ng: pananakit ng buto o joint, kalamnan, sakit ng tiyan. Kung alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto na naganap ay ipagbigay-alam sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan tulad ng: pagkalito, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, hindi pangkaraniwang kahinaan, pamamanhid ng mga kamay o paa, pagbabago sa dami ng ihi. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, paghinga. Bihirang ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdye dito o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi bago uminum ng gamot na ito. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito, kung mayroon ka ng mga sumusunod: impeksyon sa mga bato sa bato, mataas na antas ng potassium at phosphate, malubhang sakit sa bato. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal bago gamitin ang gamot na ito,, lalo na sa: mga problema sa adrenal gland tulad halimbawa ng sakit na Addison’s disease, mga problema sa buto tulad ng osteomalacia at rickets, sakit sa puso, hypoparathyroidism, sakit sa, sakit sa atay, ilang problema sa kalamnan, pancreatitis, matinding pagkawala ng tubig sa katawan, matinding pagkasunog o sugat. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...