Belladonna Alkaloids, Phenobarbital


Unknown / Multiple | Belladonna Alkaloids, Phenobarbital (Medication)


Desc:

Ang belladonna alkaloids at phenobarbital ay isang kombinasyon ng gamot na kinukuha upang mapawi ang pagpulikat at spasms ng tiyan at bituka. Ginagamit din ito upang bawasan ang dami ng asido na nabuo sa tiyan. Ang Phenobarbital ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na barbiturates. Ang Phenobarbital ay nagpapabagal sa aktibidad ng iyong utak at sistema ng nerbiyos. Ang belladonna alkaloids ay gumagawa ng maraming epekto sa katawan, kabilang ang nabawasan na spasms ng kalamnan sa tract ng pagtunaw o ihi, at nabawasan ang mga paglabas ng likido mula sa ilang mga glandula o organo. ...

Side Effect:

Ang mga malubhang epekto ay maaaring kasama:pagtatae; masakit o mahirap na pag-ihi; mabilis o matindi ang tibok ng puso; malabo na paningin na may kasamang sakit sa mata, o nakakakita ng halos sa paligid ng mga ilaw; pakiramdam na parang mahihimatay; o mga sugat sa bibig, pula o pagdurugo ng gilagid, o pagkabulok ng ngipin (na may pangmatagalang paggamit). Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:pagkaantok; malabo na paningin, nadagdagan ang pagiging sensitibo sa ilaw; tuyong bibig; nabawasan ang panlasa; nabawasan ang pagpapawis o pag-ihi; sakit ng ulo, pagkahilo, kahinaan; mga problema sa pagtulog (insomnia); pagduduwal, pagsusuka, tibi, pamamaga; pakiramdam na hindi mapakali o nasasabik; o kawalan ng lakas, pagkawala ng interes sa sex, o problema sa pagkakaroon ng isang orgasm. Humingi ng agarang tulong medikal kung mayroon ka ng alinman sa mga palatandaang ito ng isang reaksiyong alerdyi:pantal; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago kumuha ng mga kumbinasyon ng belladonna alkaloid at phenobarbital, sabihin sa iyong doktor kung mayroong anumang uri ng mga alerdyi. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon ka o mayroon kang glaucoma; isang pinalaki na prosteyt; pagbara ng bituka; myasthenia gravis; hiatal hernia; malubhang ulserative colitis; sakit sa bato, puso, o atay; sakit ng tract ng ihi; o mataas na presyon ng dugo. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang mga gamot ma nireseta at di nireseta ang iyong iniinom, lalo na ang anumang mga gamot na pang-aagaw, digoxin, at bitamina. Maaaring bawasan ng mga Antacids ang pagiging epektibo ng gamot na ito, kaya huwag kumuha ng mga antacids sa loob ng 1 oras ng pagkuha nito. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng pag-inom ng gamot na ito kung ikaw ay 65 taong gulang o mas matanda. Ang matatanda ay dapat makatanggap ng mga mababang dosis ng belladonna at phenobarbital dahil ang mas mataas na dosis ay hindi gumagana nang mas mahusay at maaaring maging sanhi ng mga seryosong epekto. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng iyong pag-aantok, samakatuwid huwag magmaneho ng kotse o magpatakbo ng makinarya hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito. Alalahanin na ang alkohol ay maaaring magdagdag sa pagkaantok na dulot ng gamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...