Sulfacetamide, Sulfur - Topical


Medicis | Sulfacetamide, Sulfur - Topical (Medication)


Desc:

Ang Sulfacetamide/Sulphur - Topical ay ginagamit para matulungan ang paggamot sa acne at iba pang mga kondisyon sa balat (hal. , seborrheic dermatitis). Naglalaman ang produktong ito ng mga antibacterial at drying agent na nagtataguyod ng pagbubuhos ng tuktok na layer ng balat (keratolysis). Ang gamot na ito’y para sa paggamit sa iyong balat lamang. Magpahid ng isang manipis na layer ng gamot sa apektadong lugar 1 hanggang 3 beses sa isang araw, o gamitin ito gaya ng itinuro ng iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. ...

Side Effect:

Posibleng maganap ang pamumula at pangangati ng balat. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili pa o mas lumala, dapat ay abisuhan ang iyong doktor. Dapat ay sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga malubhang epekto ay naganap: basag na balat,pamamantal. Sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihira pero malubhang epekto na nangyari: kahinaan, madilim na ihi, naninilaw na mga mata o balat, patuloy na namamagang lalamunan, lagnat, madaling pasa/pagdurugo. Puwede kang magkaroon ng mas mataas na peligro para sa mga epekto kung sakali na ang gamot na ito’y ginagamit sa hilaw o sirang balat. Malamang na hindi mangyari ang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, pero dapat ay humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na mangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ang mga sumusnod: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...