Neomycin, Colistin and Hydrocortisone - otic


Sanofi-Aventis | Neomycin, Colistin and Hydrocortisone - otic (Medication)


Desc:

Ang Neomycin, Colistin at Hydrocortisone - otic ay ginagamit upang gamutin ang ilang mga impeksyon sa panlabas na tainga. Para sa pinakamahusay na epekto, ang gamot na ito ay dapat direktang gamitin. Patuloy itong gamitin sa buong oras na pagreseta. Ang pagtigil sa gamot na ito sa lalong madaling panahon ay maaaring hindi tanggalin ang impeksyon at maaaring magresulta sa muling pagkaka-impeksyon. ...

Side Effect:

Ang Neomycin, Colistin at Hydrocortisone ay maaaring pansamantalang makirot o mag-init ang iyong tainga ng isang minuto o dalawa kapag nilapatan. Kung nagpapatuloy ito o nakakaabala, ipaalam sa iyong doktor. Ipaalam kaagad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng:isang pamamantal sa balat, pangangati / pagkasunog / pamumula / pamamaga / sakit sa lugar o sa paligid ng mga tainga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...