Potassium iodide and Theophylline - oral


Unknown / Multiple | Potassium iodide and Theophylline - oral (Medication)


Desc:

Ginagamit ang potassium iodide at Theophylline upang bigyang lunas ang mga sintomas na nauugnay sa sipon, alerdyi, impeksyon sa sinus o iba pang mga problema sa paghinga. ...

Side Effect:

Ang mga pangkaraniwang mga epekto ng gamot na ito ay: sakit ng ulo, pagduwal, pagtatae, pagkabalisa sa tiyan o pagkabalisa. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o naging matindi ay agad na ipagbigay-alam sa iyong doktor. Kung nagkakaroon ka ng abisuhan ang iyong doktor: sakit sa dibdib, kahinaan ng binti, mabilis o hindi regular na pulso, pantal sa balat, pangangati, kahirapan sa pag-ihi, metalikong lasa, pamamaga ng dila o lalamunan, pagsusuka, pagkalito ng kaisipan, panginginig. ...

Precaution:

Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor aa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. Sabihin sa iyong doktor bago inumin ito, kung mayroon ka : sakit sa bato, sakit sa thyroid, tuberculosis, sakit sa puso, hika, mataas na presyon ng dugo, diabetes, glaucoma, isang kasaysayan ng mga seizure, isang pinalaki na prosteyt, mga alerdyi. ...