Glipizide


Unknown / Multiple | Glipizide (Medication)


Desc:

Ginagamit ang glipizide kasama ang pagdiyeta at pag-eehersisyo upang bigyan ng lunas ang type 2 diabetes, ang kondisyon na kung saan ang katawan ay hindi gumagamit ng insulin nang normal. Samakatuwid, hindi kontrolado ang dami ng asukal sa dugo. Isang klase ng mga gamot ang Glipizide ay nasa na tinatawag na sulfonylureas. Tumutulong magpababa ang glipizide ng asukal sa dugo sa paraan ng pagtatrabaho ng pancreas upang makagawa ng insulin (isang natural na sangkap na kinakailangan upang masira ang asukal sa katawan) at matulungan ang katawan na gumamit ng insulin ng tama. Makakatulong lamang ang gamot na ito sa pagbaba ng asukal sa dugo sa mga tao na ang mga katawan ay natural na gumagawa ng insulin. Ang glipizide ay hindi inirerekomendang gamitin upang gamutin ang uri ng diyabetes, kondisyon kung saan ang katawan ay hindi gumagawa ng insulin at, samakatuwid, ay hindi makontrol ang dami ng asukal sa dugo o isang seryosong kondisyon na maaaring mangyari kung hindi ginagamot ang mataas na asukal sa dugo (diabetic ketoacidosis). ...

Side Effect:

Pwedeng mangyari ang mga malulubhang epekto nito katulad ng: madaling magka-pasa o dumugo (dumudugong ilong, dumudugong gilagid), pakiramdam na pagod o hinahabol na hininga, mabilis na tibok ng puso; pagduwal, sakit sa itaas na tiyan, pangangati, pagkawala ng gana sa pagkain, madilaw na ihi, kulay putik na dumi, paninilaw ng balat (madilaw na balat o mga mata); maputlang balat, lagnat, pagkalito; o kumikirot na sakit ng ulo, matinding pagduduwal at pagsusuka, mabilis o malakas ng tibok ng puso, pagpapawis o pagkauhaw, pakiramdam na maaari kang mahimatay. Maaaring kasama ang hindi gaanong seryosong mga epekto na:banayad na pagduwal; pagtatae, paninigas ng dumi; pagkahilo, pagka-antok; o pantal sa balat, pamumula, o pangangati. Kung mayroon kang alinman sa mga karatulang ito ng isang reaksiyong alerdyi:mga pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan, humingi ng agarang tulong medikal. ...

Precaution:

Iwasang gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdye sa glipizide o kung ikaw ay nasa diabetic ketoacidosis. Kontakin ang iyong doktor para sa paggamot sa insulin. Upang masiguro kung maari kang uminum ng glipizide, ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa iba pang mga kundisyong ito: sakit sa atay; sakit sa bato; pagtatae o isang pagbara sa iyong bituka; isang kakulangan sa enzyme na tinatawag na glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency (G6PD); isang karamdaman ng iyong pituitary o adrenal gland; isang kasaysayan ng sakit sa puso; o kung ikaw ay malnutrisyon o may mababang timbang. Maaaring dagdagan ng ilang mga gamot na oral diabetes ang iyong panganib na malubhang mga problema sa puso. Gayunpaman, ang hindi paggamot ng iyong diyabetis ay maaaring makapinsala sa iyong puso at iba pang mga organ. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng pagpapagamot sa iyong diyabetisgamit ang glipizide. Hindi inipinapayong gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...