Potassium iodide, Ephedrine expectorant


Bayer Schering Pharma AG | Potassium iodide, Ephedrine expectorant (Medication)


Desc:

Ginagamit ang potassium iodide /Ephedrine expectorant para sa paggamot ng mga sintomas na nauugnay sa sipon, alerdyi, impeksyon sa sinus o iba pang mga sakit sa paghinga. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ay: sakit ng ulo, pagduduwal, pagtatae, sakit sa tiyan o pagkabalisa ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o naging malala, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Sabihan ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng: sakit sa dibdib, kahinaan ng paa, mabilis o hindi regular na pulso, pantal sa balat, pangangati, kahirapan sa pag-ihi, metallic na panglasa, pamamaga ng dila o lalamunan, pagsusuka, pagkalito ng kaisipan, panginginig. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang ibang uri ng mga alerdyi. Bago ito gamitin, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang: sakit sa bato, sakit sa teroydeo, tuberculosis, sakit sa puso, hika, mataas na presyon ng dugo, diyabetis, glaucoma, isang kasaysayan ng seizure, lumaking prostata, mga alerdyi (lalo na sa druga o iodine). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...