Tobramycin injection


Unknown / Multiple | Tobramycin injection (Medication)


Desc:

Ginagamit ang iniksyon sa Tobramycin upang maiwasan o gamutin ang iba't ibang mga impeksyon dulot ng bakterya. Ang Tobramycin ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang aminoglycoside antibiotics. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtigil sa paglaki ng bakterya. Ang Tobramycin ay kabilang sa klase ng mga gamot na kilala bilang aminoglycoside antibiotics. Ito ay pumapatay sa bakterya o nag-iiwas sa kanilang paglaki. Gayunpaman, ang gamot na ito ay hindi gagana para sa sipon, trangkaso, o iba pang mga impeksyon sa virus. Karaniwang ginagamit ang iniksyon sa Tobramycin para sa mga seryosong impeksyong dulot ng bakterya kung saan maaaring hindi gumana ang iba pang mga gamot. Gayunpaman, maaari rin itong maging sanhi ng ilang mga seryosong epekto, kabilang ang pinsala sa iyong pandinig, pakiramdam ng balanse, at mga bato. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ay: pagduwal, pagsusuka, pagkabalisa ng tiyan, o pagkawala ng gana sa pagkain. Ang sakit/pangangati/pamumula sa bahagi ng iniksyunan ay maaaring madalang mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipaalam kaagad sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga seryosong epekto, kabilang ang:pamamanhid/pangingit, paggalaw ng kalamnan o kahinaan, pangingisay. Ang gamot na ito ay maaaring bihirang maging sanhi ng isang malubhang kondisyon sa bituka (Clostridium difficile-associate pagtatae) dahil sa isang uri ng lumalaban na bakterya. Ang kondisyong ito ay maaaring mangyari sa panahon ng paggamot o linggo hanggang buwan pagkatapos tumigil ang paggamot. Huwag gumamit ng mga produktong kontra-pagtatae o mga gamot na narkotiko kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas dahil ang mga produktong ito ay maaaring magpalala sa kanila. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka: patuloy na pagtatae, sakit ng sikmura o tiyan/paninigas, dugo/nana sa iyong dumi. Ang paggamit ng gamot para sa pangmatagalan o paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa oral thrush o isang bagong impeksyon sa lebadura. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: may cystic fibrosis, mga problema sa pandinig (kasama ang pagkabingi, pagbawas ng pandinig), mga problema sa bato, mababang mga mineral ng dugo (kabilang ang potasa, magnesiyo, kaltsyum), myasthenia gravis, Parkinson’s disease. Ang Tobramycin ay maaaring maging sanhi ng mga live na bakuna sa bakterya (tulad ng bakuna sa typhoid) na hindi rin gumana. Samakatuwid, walang anumang mga immunizatoins/ pagbabakuna habang ginagamit ang gamot na ito nang walang pahintulot ng iyong doktor. Bago magpa-opera, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang ang mga de-resetang gamot, mga gamot na hindi reseta, at mga produktong herbal). Ang mga matatanda ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito, lalo na ang pinsala sa bato. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...