Potassium Citrate


Unknown / Multiple | Potassium Citrate (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Potassium Citrate upang bawasan ang pagiging acidic ng ihi. Ang epektong ito ay makakatulong sa mga bato na mapupuksa ang uric acid, sa gayon ay makakatulong upang maiwasan ang mga gout at kidney stones. Ang citric acid at citrate salt ay nabibilang sa isang uri ng gamot na kilala bilang urinary alkalinizers. Ang gamot na ito ay maaari ring maiwasan at gamutin ang ilang mga problemang metabolic na sanhi ng sakit sa bato. ...

Side Effect:

Ang pangkaraniwang mga epekto ng gamot na ito ay: pagduwal, pagsusuka, pagtatae, at sakit sa tiyan. Maaaring maging sanhi ang gamot na ito ng mga seryosong problema sa tiyan o bituka. Kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na nagaganap ay ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor: pamamaga ng tiyan, itim o madugong dumi ng tao, paninigas ng dumi, pagkahilo, mabilis na tibok ng puso, matinding sakit sa tiyan o sikmura, mahirap o masakit na paglunok, matinding pagsusuka, pagsusuka na parang kape sa kape. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mataas na antas ng potssium sa dugo o hyperkalemia. Kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nagaganap ay sabihin agad sa iyong doctor tulad ng: muscle cramp o kahinaan, matinding pagkahilo, mabagal o hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa pag-iisip o kalooban, panginginig ng mga kamay o paa, hindi pangkaraniwang malamig na balat . Bihira lang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, humingi ng agarang medikal na atensyon, kabilang ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, proble sa paghinga. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot ay sabihin sa iyong doktor at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito, kung mayroon ka: hindi aktibo na adrenal gland (Addison's disease), kasalukuyang impeksyon sa pantog, hindi nakontrol na diabetes, malubhang sakit sa puso, ilang mga problema sa tiyan o bituka tulad ng diabetic gastroparesis, peptic ulser, pagbara, malubhang sakit sa bato, mataas na antas ngpotassium, matinding pagkawala ng tubig sa katawan. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: mababang antas ng calcium, matinding pagtatae, mga problema sa puso, sakit sa bato, mga problema sa tiyan o gat, matinding pinsala sa tisyu tulad ng matinding pagkasunog. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...