Brevital


JHP Pharmaceuticals | Brevital (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Brevital/methohexital upang makatulog ka bago ang isang operasyon o iba pang medikal na pamamaraan. Karaniwang ibinibigay ito kasama ang iba pang mga uri ng pangpamanhid. Ang Brevital/methohexital ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na barbiturates. Pinabagal nito ang aktibidad ng iyong utak at sistema ng nerbiyos. Hindi ka dapat tumanggap ng gamot na ito kung mayroon kang porphyria, o kung mayroon kang anumang mga komplikasyon mula sa pangkalahatang karaniwang pangpamanhid. ...

Side Effect:

Sabihin sa iyong mga tagapag-alaga kung mayroon kang anumang mga malubhang epekto: matinding pagkasunog o pamamaga kung saan ang gamot ay na-iturok; pag-agaw (kombulsyon); pamamanhid o pakiramdam na pangingilabot; pakiramdam na maaaring mawalan ng malay; mabilis na rate ng puso; mahina o mababaw na paghinga; o pagkalito, pagkabalisa, o hindi mapakali na pakiramdam kapag nawala ang bisa ng pangpamanhid. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi na maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang lahat ng mga gamot na ginagamit mo, lalo na ang phenytoin, isang thinner ng dugo tulad ng warfarin, o mga steroid tulad ng prednisone, fluticasone, mometasone, dexamethasone at iba pa. Bago tumanggap ng Brevital, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyik sa anumang mga gamot, o kung mayroon kang isang sakit na seizure, hika o COPD, anemia, isang sakit sa endocrine, sakit sa atay, mataas o mababang presyon ng dugo, sakit sa puso, pagkabigo sa puso, o mga problema sa sirkulasyon. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso maiwasan ang paggamit ng gamot na ito nang walang pahintulot ng iyong doktor. ...