Bulk - producing laxatives - oral


Pfizer | Bulk - producing laxatives - oral (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang karaniwang paninigas ng dumi, pagtatae, sindrom na iritableng bituka, spastic colon, diverticulitis, at almuranas. Ang mga bulk na bumubuo ng mga laxatives, na tinatawag din na mga laxatives ng hibla, ay gumagana sa pamamagitan ng pagtaas ng dami ng tubig sa dumi, pinapalambot ito at mas madaling dumaan. Ang mga Laxatives ay iniinom gamit ang bibig upang:mapawi ang tibi; maiwasan ang pagdumi pagkatapos ng operasyon o atake sa puso; maiwasan ang tuyo, matigas na dumi. Ang Psyllium, isang uri ng bulk na bumubuo ng laxative, na ginagamit din kasama ang diyeta upang gamutin ang mataas na kolesterol. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig 1 hanggang 3 beses araw-araw ayon sa itinuro sa pakete ng produkto. Kung inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito, inumin ito nang eksakto tulad ng itinuro. ...

Side Effect:

Ang pagdurugo, gas, o mga pagsakit ng tiyan ay maaaring mangyari. Ang mga epektong ito ay karaniwang bumababa sa mas maliit na dosis. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpatuloy o lumala, agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, na maaaring magpahiwatig ng isang mas malubhang kundisyon, ihinto ang paggamit ng gamot na ito at sabihin agad sa iyong doktor:pagdurugo sa puwit, madugong dumi, pagpapawis, mabilis na tibok ng puso, kahinaan, pagkahilo, pagkahimatay. Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, maghanap kaagad ng medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kumuha ng isang bulk na bumubuo ng laxative, sabihin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang:biglaan/hindi maipaliwanag na sakit sa tiyan, pagduduwal / pagsusuka, iba pang mga sintomas ng apendisitis (hal. perforation). Ang ilang mga produkto ay maaaring maglaman ng asukal o kaltsyum. Kung mayroon kang diyabetis o kundisyon na may mataas na antas ng kaltsyum ng dugo, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko para matulungan ang pagpili ng tamang bulk na bumubuo ng bulok para sa iyo. Ang gamot na ito ay maaaring maglaman ng aspartame. Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay itinuturing na ligtas kapag ginamit ayon sa mga direksyon ng pakete. Hindi alam kung ang produktong ito ay naipapasa sa gatas ng dibdib, samakatuwid kumunsulta sa iyong doktor para sa karagdagang impormasyon. ...