Buminate


Baxter International | Buminate (Medication)


Desc:

Ang Buminate 5%, albumin (Human), USP, 5% Solution ay ibinibigay para sa Hypovolemia, Hypoalbuminemia dahil sa mga pangkalahatang sanhi at pagkasunog, at ginagamit sa panahon o bago ang operasyon ng cardiopulmonary bypass. Ang Buminate 25%, albumin (Human), USP, 25% Solution ay ibinibigay para sa Hypovolemia, Hypoalbuminemia dahil sa mga pangkalahatang sanhi, pagkasunog, adult respiratory depresyon sindrom (ARDS), at nephrosis, para magamit habang o bago sa operasyon ng cardiopulmonary bypass, at sakit na Hemolytic ng bagong panganak (HDN). ...

Side Effect:

Ang gamot na ito sa pangkalahatan ay mahusay na disimulado. Gayunpaman, naiulat ang mga reaksiyong alerdyi. Ipagpatuloy ang paggamit at abisuhan ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas habang umiinom ng gamot na ito:lagnat, panginginig, pamumula, hives, pantal sa balat, pangangati, sakit ng ulo, pagduduwal, paghihirap sa paghinga, mabilis na rate ng puso. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, kontakin ang iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang:sakit sa puso, sakit sa bato, mga problema sa atay, sakit sa dugo, anemia, alerdyi (lalo na sa protina). Ang buminate ay ginawa mula sa plasma ng tao. Ang mga produktong gawa sa plasma ng tao ay maaaring maglaman ng mga nakakahawang ahente, tulad ng mga virus, na maaaring maging sanhi ng sakit. Nauugnay din ito sa mga hindi kilalang o umuusbong na mga virus at pathogen. Ang panganib na ang mga naturang produkto ay magpapakalat ng isang nakakahawang ahente ay nabawasan sa pamamagitan ng screening ng mga donor ng plasma para sa naunang pagkakalantad sa ilang mga virus, sa pamamagitan ng pagsubok para sa pagkakaroon ng ilang mga kasalukuyang impeksyon sa virus, at sa pamamagitan ng hindi pag-aktibo at/o pag-alis ng ilang mga virus. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Talakayin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. Hindi alam kung ang gamot na ito ay makikita sa gatas ng suso. Kumunsulta sa iyong doktor bago magpapasuso. ...