Buspar


Bristol-Myers Squibb | Buspar (Medication)


Desc:

Ang BuSpar/buspirone ay ibinibigay para sa pamamahala ng mga karamdaman sa pagkabalisa o panandaliang kaluwagan ng mga sintomas ng pagkabalisa. Ang pagkabalisa o pag-igting na nauugnay sa stress ng pang-araw-araw na buhay ay karaniwang hindi nangangailangan ng paggamot sa isang anxiolytic. Ang pagiging epektibo ng BuSpar ay ipinakita sa kinokontrol na mga klinikal sa pagsubok ng mga outpatients na ang diagnosis ay halos tumutugma sa Generalized Anxiety Disorder (GAD). ...

Side Effect:

Ang mas karaniwang napapansin na mga kaganapan na hindi sinasadya na nauugnay sa paggamit ng BuSpar na hindi nakikita sa isang katumbas na saklaw sa mga pasyente na ginagamot ng placebo ay kabilang ang pagkahilo, pagduduwal, sakit ng ulo, pagkakaba, pagkakaba, at pagkasabik. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng BuSpar kung ikaw ay alerdyik sa buspirone, o kung gumagamit ka ng isang inhibitor ng MAO tulad ng isocarboxazid, fenelzine, rasagiline, selegiline, o tranylcypromine sa loob ng nakaraang 14 araw. Ang malubha, nakakamatay na mga epekto ay maaaring mangyari kung kukuha ka ng BuSpar bago pa malinis ang inhibitor ng MAO mula sa iyong katawan. Bago kunin ang BuSpar, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyik sa anumang mga gamot, o kung mayroon kang:sakit sa bato; o sakit sa atay. Kung mayroon kang alinman sa mga kondisyong ito, maaaring hindi mo magamit ang BuSpar, o maaaring mangailangan ka ng pagsasaayos ng dosis o mga espesyal na pagsusuri sa panahon ng paggamot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor.

...