Adagin


Abbott Laboratories | Adagin (Medication)


Desc:

Ang Adagin ay bahagi ng isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory drug) na gumagana upang mabawasan ang sakit, pamamaga at lagnat. Ginagamit ang Adagin upang maibsan ang banayad hanggang katamtamang sakit tulad ng sakit ng ulo, kabilang ang sobrang sakit ng ulo, sakit ng ngipin, sakit sa pagreregla at lagnat. Ang Adagin ay kadalasang iniinom ng isang basong tubig habang o pagkatapos ng pagkain. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ay maaaring kabilang ang: dumi na kakulay ng langis o pagsusuka ng dugo (dumudugonh ulser sa digestive tract). Napaka-bihirang mga epekto ay maaaring kabilang ang: pamamaga ng mukha, dila o lalamunan (larynx) na maaaring maging sanhi ng hirap sa paghinga; (angioedema), mabilis na tibok ng puso, matinding pagbagsak ng presyon ng dugo o pagkabigla. Mga nakamamatay na epekto: biglaang reaksyong alerdyi na may igsi ng paghinga, wheezing at mababang presyon ng dugo; malubhang pantal sa balat na may mga paltos, lalo na sa mga binti, braso, kamay at paa na maaaring kasangkot sa mukha at labi (erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome). Maaaring itong magpadami ng paltos na lumalapad at dumadami sa bahagi ng mukha na may kasamang pamamalat. Gayundin, maaaring mayroong isang matinding impeksyon na may pagkasira ng balat (necrosis), subcutaneus na tisyu at kalamnan. ...

Precaution:

Huwag kumuha ng Adagin kung ikaw ay may alerdyi (hypersensitive) sa ibuprofen o alinman sa iba pang mga bahagi ng Adagin; kung mayroon kang mga reaksyong alerdyi tulad ng hika, baradong ilong, pantal na nangangati o namamagang labi, mukha, dila o lalamunan pagkatapos kumuha ng mga gamot na mayroong aspirin o iba pang mga gamot para sa sakit at pamamaga (NSAIDs). Bago ang pagkuha ng Adangin sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang ulser o dumudugo sa tiyan o sa maliit na bituka (duodenum) na nauugnay sa dating paggamit ng mga gamot para sa sakit at pamamaga (NSAIDs) o kung mayroon kang sakit sa atay, bato o puso (kabilang ang coronary heart disease). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...