Butalbital, acetaminophen, caffeine - oral


Unknown / Multiple | Butalbital, acetaminophen, caffeine - oral (Medication)


Desc:

Ang caffeine ay tumutulong sa pagtaas ng mga epekto ng acetaminophen. Ang Butalbital ay isang pampakalma na nakakatulong upang mabawasan ang pagkabalisa at maging sanhi ng pagtulog at pagpapahinga. Ang gamot na kumbinasyong ito ay ginagamit upang gamutin ang nakakabahalang sakit ng ulo. Ang Acetaminophen ay tumutulong upang bawasan ang sakit mula sa sakit ng ulo. ...

Side Effect:

Kung iinom ka ng higit sa maximum na pang-araw-araw na halaga, maaari itong maging sanhi ng malubhang (posibleng nakamamatay) sakit sa atay. Kumuha ka agad ng tulong medikal kung mayroon kang mga sumusunod na sintomas ng pinsala sa atay:patuloy na pagduduwal / pagsusuka, paninilaw ng mata / balat, madilim na ihi, matinding sakit sa tiyan, matinding pagod. Pagduduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan, pag-alog (panginginig), igsi ng paghinga, pagdami ng pag-ihi, pagkahilo, pagkalula, o pagkaantok ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Ang pang-araw-araw na paggamit ng alkohol, lalo na kung pinagsama sa acetaminophen, ay maaaring dagdagan ang iyong panganib sa pinsala sa atay. Iwasan ang alkohol. Bago kumuha ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyik sa acetaminophen, caffeine, o butalbital; o sa iba pang mga barbiturates (tulad ng phenobarbital) o deribatibo ng xanthine (tulad ng theophylline); o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...