Adalat


Bayer Schering Pharma AG | Adalat (Medication)


Desc:

Ang Adalat /nifedipine ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na calcium channel blockers na gumagana sa pamamagitan ng pagpapahinga ng mga kalamnan ng iyong puso at mga daluyan ng dugo. Ginagamit ang gamot na ito upang gamutin ang angina (sakit sa puso), mataas na presyon ng dugo, abnormal na ritmo sa puso, at Raynaud's syndrome (pangunahin at pangalawang uri). Adalat /nifedipineconsist ng isang panlabas na takip at isang panloob na bahagi. Parehong naglalaman ng nifedipine, ang takip bilang isang nagpapabagal ng pagbabalangkas at ang panloob na bahagi na nakakatulong na mailabas ng mabilis. Ang mga tableta na Adalat ay naglalaman ng alinman sa: 30, 60, o 90 mg ng nifedipine para sa isang beses sa isang araw na iniininom.

...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto na dulot ng Adalat /nifedipine ay ang: sakit ng ulo, pagduduwal, pagkahilo o magaan na pakiramdam ng ulo, pamumula, heartburn, mabilis na tibok ng puso, pagmamanhid ng kalamnan, paninigas ng dumi, ubo, nabawasan ang kakayahang sekswal. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Mas bihirang, ngunit malubhang epekto ay kasama: isang reaksyong alerdyi- pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; lumalala angina; matinding paninigas ng dumi at pagmamanhid, matinding sakit sa tiyan o heartburn, pag-ubo ng dugo; pakiramdam tulad ng maaari kang mahimatay; kulang sa paghinga, pamamaga sa iyong mga kamay o paa; mabilis o kabog na tibok ng puso; pamamanhid o pangit na pakiramdam; pag-iba ng kulay ng balat o mga mata; o sakit sa dibdib o mabibigat na pakiramdam, sakit na kumakalat sa braso o balikat, pagduduwal, pagpapawis, pangkalahatang sakit na pakiramdam. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyi sa nifedipine o kung mayroong anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato; sakit sa atay, lalo na ang cirrhosis; diverticulitis, inflammatory bowel disease, chronic constipation; gastroesophageal reflux disease (GERD) o mabagal na pagtunaw; isang pagbara sa iyong daanan ng pagkain (tiyan o bituka); isang colostomy o kasaysayan ng operasyon sa tiyan tulad ng gastric bypass; kanser sa bituka; hindi aktibo na teroydeo; diyabetis; sakit sa coronary artery; o congestive heart failure. Dahil ang Adalat ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa matiyak mong magagawa mong ligtas ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...