Cafergot


Novartis | Cafergot (Medication)


Desc:

Ang cafergot ay ginagamit sa paggamot ng mga migraine. Naglalaman ito ng dalawang aktibong sangkap, ergotamine at caffeine. Ang Ergotamine ay isang uri ng gamot na tinatawag na ergot alkaloid. Ginagamit ito sa paggamot ng migraines. Gumagana ang Ergotamine sa pamamagitan ng pagpapasigla ng mga receptor na tinatawag na serotonin (o 5HT), na mga receptor na matatagpuan sa utak. Ang likas na sangkap na tinatawag na serotonin ay karaniwang kumikilos sa mga receptor na ito, na nagiging sanhi ng pagkitid ng mga daluyan ng dugo sa utak. Ang caffeine ay kasama rin sa gamot na ito upang makatulong na mapahusay ang epekto ng ergotamine. ...

Side Effect:

Sakit sa tiyan, pagduduwal at pagsusuka hindi dahil sa migraine, pagkahilo. Ang mga gamot at ang kanilang mga posibleng epekto ay maaaring makaapekto sa mga tao sa iba't ibang paraan. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyong alerdyi na maaaring kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay dapat lamang gamitin ng mga taong may malinaw na pagsusuri ng migraine mula sa kanilang doktor. Mahalagang hindi ka lumampas sa maximum na inirerekumendang dosis araw-araw at lingguhan ng mga tabletang ito at hindi mo regular na iinumin upang subukang maiwasan ang mga migraine. Ang paggamit ng labis na gamot ay maaaring magresulta sa pagka-depende dito at maaaring maging sanhi ng sakit ng ulo.

Ang paggamit ng ilang mga gamot kasama ang caffeine at ergotamine ay maaaring maging sanhi ng higit na pagbaba sa daloy ng dugo kaysa sa paggamit ng caffeine at ergotamine nang nag-iisa. Ang isang matinding pagbaba ng daloy ng dugo sa utak at iba pang mga bahagi ng katawan ay maaaring humantong sa mapanganib na mga epekto. Sabihin sa iyong doktor ang lahat ng iba pang mga gamot na ginagamit mo, lalo na ang mga antibiotiko, antidepressants, mga gamot sa presyon ng puso o dugo, o mga gamot upang gamutin ang HIV o AIDS.

Ipagbigay-alam sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iyong mga medikal na kondisyon, lalo na ang mga problema sa paghinga, mataas na presyon ng dugo, sakit sa atay o bato, o mga sanhi ng panganib para sa coronary artery disease (diyabetis, mataas na presyon ng dugo o kolesterol, menopos o hysterectomy, paninigarilyo, pag-inom ng mga tableta sa pagkontrol sa labis na panganganak, pagiging sobra sa timbang, kasaysayan ng pamilya sa sakit sa coronary artery, o pagiging isang taong mas matanda kaysa sa 40). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...