Calahist Clear


Walgreens | Calahist Clear (Medication)


Desc:

Ang Calahist Clear ay isang kombinasyon ng gamot na ginagamit upang gamutin ang ilang mga kondisyon ng balat tulad ng kagat ng insekto, pangangati, pantal dahil sa lasong oak, lasong ivy o lasong sumac. Ang Pramoxine ay isang topical na pampamanhid na ginagamit sa balat upang mapawi ang menor na sakit, pangangati at kakulangan sa ginhawa. Tumutulong ang Camphor upang mapawi ang pangangati. Ang zinc acetate ay kumikilos bilang isang proteksyon at ahenteng nagpapatuyo. ...

Side Effect:

Ang Calahist Clear ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang pamumula o menor na pangangati kapag unang inilapat. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung nagkaroon ka ng:pamamaga/pangangati/pantal kung saan inilapat ang gamot. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang iba pang mga kondisyon ng balat o mga alerdyi sa gamot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...