Calcijex


Abbott Laboratories | Calcijex (Medication)


Desc:

Ang iniksyon ng Calcijex/calcitriol ay ibinibigay para sa pamamahala ng hypocalcemia sa mga pasyenteng sumasailalim sa chronic renal dialysis. Ipinapakitang lubos nitong binabawasan ang nakataas na antas ng hormon ng parathyroid. Ang pagbawas ng PTH ay nakikitang nagpapabuti sa renal osteodystrophy. Ang iniksyon ng Calcijex/calcitriol ay sintetikong gawa na calcitriol at magagamit bilang isang sterile, isotonic, malinaw, walang kulay hanggang sa dilaw, may tubig na solusyon ma itinuturok sa ugat. Ang Calcitriol ay isang kristal na compound na natural na ginagawa sa mga tao. Ito ay natutunaw sa mga organikong solvent ngunit hindi masyado natutunaw sa tubig. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, sakit ng ulo, tibi, o sakit/kakulangan sa ginhawa sa lugar ng iniksyon ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpatuloy o lumala, agad na ipagbigay-alam sa iyong doktor. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi karaniwan ngunit malubhang epekto ay nangyari:sakit sa likod/buto/kasukasuan/kalamnan, tuyong bibig, metallic na lasa, pagsusuka, pagkaantok, kahinaan. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi karaniwan ngunit napaka seryosong mga epekto ay nangyari:pagkawala ng gana sa pagkain, pagkahilo, pagsakit/pamumula/pagiging sensitibo sa ilaw ng mata, lagnat, mabilis/mabagal/hindi regular na tibok ng puso, nabawasan ang interes sa pakikipagtalik, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (hal, pagkalito), sakit ng tiyan, pamamaga ng mga bukung-bukong/paa/kamay (edema), nadagdagan ang pagkauhaw, pagbabago sa dami ng ihi, pagbaba ng timbang. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Calcijex, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyik sa calcitriol o sa iba pang mga produktong may bitamina D o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang:mataas na antas ng kaltsyum (hypercalcemia). Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng:mga problema sa puso (hal. , Hindi regular na tibok ng puso, sakit sa coronary artery), sakit sa bato, kidney stones

Ipagbigay-alam muna sa iyong doktor kung sasailalim ka ng operasyon o mananatili sa isang upuan/kama (immobile) nang mahabang panahon. Ang hindi paggalaw sa loob ng mahabang panahon ay nagdaragdag ng iyong panganib sa mga epekto. Siguraduhing uminom ng maraming likido maliban kung iniatas ng iyong doktor.

Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kapag malinaw na kinakailangan.

...