Campral


Merck & Co. | Campral (Medication)


Desc:

Ang campral/acamprosate ay ibinibigay para sa pagpapanatili ng pag-iwas sa alkohol sa mga pasyente na may pagdepende sa alkohol na mainam sa pagpapasimula ng paggamot. Ang paggamot na may Campral ay dapat na bahagi ng isang komprehensibong programa sa pamamahala na kasama ang suporta sa psychosocial. Ang inirekumendang dosis ng Campral ay dalawang 333 mg tablet (ang bawat dosis ay dapat na may kabuuang 666 mg) na iniinom tatlong beses araw-araw. Ang mas mababang dosis ay maaaring maging epektibo sa ilang mga pasyente. ...

Side Effect:

Ang mga malulubhang salungat na reaksyon na nauugnay sa Campral na inilarawan sa ibang lugar na inilarawan ay kabilang ang pagpapakamatay at depresyon at malubhang pagkabigo sa bato. Ang mga pasyente na umiinom ng Campral kasama ang mga antidepressant ay mas madalas na naiuulat ang parehong pagtaas at pagbaba ng timbang, kumpara sa mga pasyenteng umiinom ng alinman sa mga gamot na ito nang mag-isa. ...

Precaution:

Hindi ka dapat uminom ng Campral kung ikaw ay alerdyik sa acamprosate, o kung mayroon kang malubhang sakit sa bato. Campral ay hindi nagagamot o naiiwasan ang mga sintomas ng withdrawal ng alkohol. Bago uminom ng Campral, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng problema sa bato. Maaaring kang mangailangan ng pagsasaayos ng dosis o mga espesyal na pagsusuri upang ligtas na magamit ang gamot na ito. Maaaring magkaroon ka ng mga saloobin tungkol sa pagpapakamatay habang umiinom ka ng Campral. Sabihin sa iyong doktor kung nakakaramdam ka ng pagkalumbay o mayroon kang anumang mga saloobin o aksyon sa pagpapakamatay sa panahon ng paggamot. Ang iyong pamilya o ibang tagapag-alaga ay dapat ding maging alerto sa mga pagbabago sa iyong kalooban o pag-uugali. Tiyaking alam ng iyong tagapag-alaga kung paano makipag-ugnay sa iyong doktor kung sakaling mayroon kang mga pagbabago sa kalooban o may saloobin o aksyon sa pagpapakamatay. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...