Capreomycin injection


Harvard Drug Group Pharmaceutical | Capreomycin injection (Medication)


Desc:

Ang Capreomycin ay kasama ang iba pang mga gamot na antituberculosis sa paggamot ng pulmonary tuberculosis na sanhi ng Mycobacterium tuberculosis pagkatapos ng pagkabigo sa pangunahing gamot (streptomycin, isoniazid, rifampin, pyrazinamide, at ethambutol) o kapag hindi ito magamit dahil sa pagkakalason o pagbuo ng tubercle bacilli. ...

Side Effect:

Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay bihirang. Gayunpaman, maghanap kaagad ng medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang ang:pantal, pangangati/ pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang mga matatanda ay maaaring nasa mas malaking panganib na epekto habang ginagamit ang gamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor.

Ang paggamit ng capreomycin sa mga pasyente na may kakulangan sa bato o may problema sa pandinig ay dapat gawin nang may pag-iingat, at ang panganib ng karagdagang ikawalong sakit ng nerve cranial nerve o pinsala sa bato ay dapat timbangin laban sa mga benepisyo na makukuha mula sa paggamot. Ang Capreomycin ay dapat gamitin lamang kasabay ng sapat na dosis ng iba pang mga gamot na antituberculous. Ang paggamit ng Capreomycin lamang ay nagpapahintulot sa mabilis na pag-unlad ng mga pilay na lumalaban dito. Ang capreomycin ay may potensyal na ototoxic, audiometry at pagtatasa ng vestibular function ay dapat gawin bago simulan ang paggamot at sa mga regular na agwat sa panahon ng paggamot. Ang mga regular na pagsusuri sa pag-andar ng bato ay dapat gawin sa buong panahon ng paggamot, at ang nabawasan na dosis ay dapat gamitin sa mga pasyente na kilala, o pinaghihinalaang, pagpapahina ng bato. ...