Carac


Sanofi-Aventis | Carac (Medication)


Desc:

Ang Carac/fluorouracil cream ay ginagamit para sa pangkasalukuyan na paggamot ng maraming actinic o solar keratoses ng mukha at harap na anit. Gumamit ng gamot na ito ayon sa direksyon ng iyong doktor. Bago mo ilapat ang gamot na ito sa balat, linisin ang apektadong lugar at tuyo na rin. Maghintay ng 10 minuto, pagkatapos ay mag-apply ng isang maliit na dami ng gamot sa apektadong balat, gamit lamang ang sapat upang masakop ang lugar na may isang manipis na pelikula. Hugasan ang iyong mga kamay kaagad pagkatapos mag-apply ng gamot na ito, kahit na gumamit ka ng guwantes. Iwasan ang pag-apply ng gamot na ito sa o sa paligid ng mga mata o tilukap. Gayundin, huwag ilapat ang gamot na ito sa loob ng ilong o bibig. Kung kukuha ka ng gamot sa mga lugar na ito, banlawan ng maraming tubig. ...

Side Effect:

Kung nagkakaroon ka ng sakit sa tiyan, madugong pagtatae, pagsusuka, lagnat, o panginginig habang nasa Carac therapy, itigil ang gamot at kontakin ang iyong doktor o parmasyutiko. Ang pangangati sa balat, pagkasunog, pamumula, pagkatuyo, sakit, pamamaga, lambot, o mga pagbabago sa kulay ng balat ay maaaring mangyari sa bahagi ng apektado. Ang pangangati ng mata (pananakit, pagtutubig), problema sa pagtulog, inis, pagkawala ng pansamantalang pagkawala ng buhok, o hindi normal na panlasa sa bibig ay maaari ring maganap. Sabihan kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto na ito ay nangyayari:sakit sa tiyan, madugong pagdudugo, pagsusuka, mga palatandaan ng impeksyon (lagnat, panginginig, patuloy na namamagang lalamunan), madaling pagkapaso/ pagdurugo, mga sugat sa bibig. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng allergy ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang fluorouracil, sabihan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, komunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka:isang tiyak na kakulangan sa enzyme (dihydropyrimidine dehydrogenase - DPD). Bago gamitin ang gamot na ito, sabihan ang iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ang pamumula/nahawaan/bukas na sugat sa balat. Ang gamot na ito ay maaaring mas sensitibo sa araw. Iwasan ang matagal na pagkakalantad ng araw, sa tanning booths, at sunlamp. Gumamit ng sunscreen at magsuot ng proteksyon na damit kapag nasa labas. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. Komunsulta sa doktor kung ano ang mga detalye para hindi o maiwasang magbuntis. ...