Carafate


Aspen | Carafate (Medication)


Desc:

Ang Carafate/sucralfate ay ginagamit para magamot at maiwasan ang sugat sa bituka. Sucralfate na uri ay tumatakip sa sugat at maiwasan ang pinsala sa bahagi nito. Ginagamit din ito para maiwasan ang sugat sa sikmura, at sugat dulot ng pag-inom ng aspirin o iba pang gamot sa pamamaga (ibuprofen, naproxen). ...

Side Effect:

Ang hindi gaanong seryosong epekto ay:pagduduwal, pagsusuka, masamang pakiramdam at sakit sa tiyan, pagtitibi, pagtatae, pangangati at pamamantal, problema sa pagtulog, pagkahilo, sakit ng ulo at likod. Magpakonsulta agad sa doktor kung may nararansang sintomas ng allergy tulad ng:pamamantal, pamumula (sa mukha, dila at lalamunan), labis na pagkahilo, at problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago uminom ng Carafate, sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay may mga allergies. Sabihan din ang iyong parmasyutiko tungkol sa iyong dating mga sakit tulad ng:problema sa bato, hirap sa paglunok, at problema sa sikmura at bituka, pagkain na dinadaan sa tubo. Bumababa ang tungkulin ng bato habang tumatanda. Ang gamot na ito ay may aluminum na normal na nilalabas ng bato. Kaya ang mga matatanda ay mas apektado sa pagkakaroon ng mataas ng lebel ng aluminum. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito na walang gabay sa doktor. ...