Caramiphen with phenylpropanolamine - oral


GlaxoSmithKline | Caramiphen with phenylpropanolamine - oral (Medication)


Desc:

Ang Caramiphen ay isang pumipigil sa ubo, ang Phenylpropanolamine ay ginagamit para maibsan ang baradong ilong. Ang kombinasyon ng dalawa sa mga ito ay ginagamit sa paggamot ng mga sintomas ng karaniwang sipon, allergy, lagnat dulot ng allergic rhinitis, sinusitis at iba pang mga sakit sa paghinga. Gumamit ng gamot na ito nang eksakto ayon sa payo ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Hindi inirerekomenda na madagdagan ang dosis o dalas kung walang payo sa propesyonal na manggagamot. ...

Side Effect:

Maliban sa mga kinakailangang epekto nito, ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto tulad ng:isang reaksyong alerdyi- hirap sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila,mukha; pantal; sakit sa dibdib, isang mabilis na pulso, pantal sa balat, mataas na presyon ng dugo, panginginig, pagkabagot, guni-guni. Ang iba pang hindi gaanong seryoso at mas karaniwang mga epekto ay:pagkahilo, pagkaantok, sakit ng ulo, pagkawala ng gana, pagduduwal o walang tulog. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa bato, puso, baga tulad ng hika o emphysema, mataas na presyon ng dugo, sobrang aktibo na teroydeo, diyabetis, glaucoma,problema sa teroydeo, o pagkalungkot. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...