Carbex


Endo Pharmaceuticals | Carbex (Medication)


Desc:

Pinipigilan ng Carbex/selegiline ang pagkasira ng isang kemikal sa iyong utak na tinatawag na dopamine. Ang mga mababang antas ng kemikal na ito ay nauugnay sa sakit na Parkinson. Ang Selegiline ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang mga sintomas ng sakit na Parkinson. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang mga karamdaman sa paggalaw na sanhi ng sakit na Parkinson. Hindi nito nakagagamot ang sakit na Parkinson, ngunit maaari itong mapabuti ang pagkawasak (panginginig), paninigas ng kalamnan, pagkawala ng normal na paggalaw dahil ang iyong dosis ng iba pang mga gamot na Parkinson ay nagsusuot (end-of-dose na pagkabigo), at biglaang pag-swhiching sa pagitan ng normal na paggalaw at higpit (on-off na mga problema). Maaari itong mapabuti ang iyong hanay ng paggalaw at kakayahang maglakad, magbihis, at mag-ehersisyo. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos ng paggamit ng gamot na ito tulad ng:pagkahilo, sakit ng tiyan, tuyong bibig, pagduduwal, pagkaligalig sa tiyan, problema sa pagtulog, at sakit ng ulo. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Kung umiinom ka rin ng levodopa, maaari kang makakaranas ng higit pang mga epekto mula sa levodopa kapag kumukuha ng selegiline. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagaganap:pagduduwal, kalungkutan, paninigas ng kalamnan, mga pagbabago sa kaisipan / kalooban tulad ng mga guni-guni / abnormal na pangarap. Maaaring baguhin ng iyong doktor ang iyong gamot o dosis. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na ito ay nangyayari:nanghihina, pagkawala ng balanse, mga pagbabago sa pag-iisip / kalooban (halimbawa, pagkabalisa, pagkalito, pagkalungkot, guni-guni), pinalala ng katigasan ng kalamnan, pagbabago sa kakayahang sekswal/interes, nadagdagan ang pag-ilog (panginginig), namamaga na ankles/binti, kahirapan umihi, hindi pangkaraniwang pagtaas ng timbang. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong mga epekto na nangyari:madaling pagdurugo/pasa, maitim na dumi, pagsusuka ng kakulay ng kape. Ang bawal na gamot na ito ay maaaring bihirang magdulot ng pag-atake ng sobrang mataas na presyon ng dugo (hypertensive crisis). na maaaring nakamamatay. Maraming mga pakikipag-ugnay sa gamot at pagkain ay maaaring dagdagan ang peligro na ito. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ang alinman sa mga malubhang epekto na ito ay nangyayari:madalas/ malubhang sakit ng ulo, mabilis/ mabagal/ hindi regular/ walang tigil na tibok ng puso, sakit sa dibdib, katigasan ng leeg/ pagkahilo, malubhang pagduduwal/ pagsusuka, pagpapawis /namumula na balat (kung minsan ay may lagnat). pinalawak ang mga balintataw, mga pagbabago sa paningin (dobleng/ malabo na paningin), biglaang pagiging sensitibo sa ilaw (photophobia). ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iba pang mga reseta at over-the-counter na gamot na ginagamit mo, kabilang ang mga bitamina, mineral, at mga produktong herbal. Habang umiinom ng Carbex/selegiline, huwag uminom ng alkohol o kumain ng mga pagkaing mataas sa tyramine. Ang pagkain ng tyramine habang gumagamit ka ng selegiline ay maaaring itaas ang presyon ng iyong dugo sa mapanganib na antas at maging sanhi ng mga sintomas na nagbabanta sa buhay. Maaaring nadagdagan mo ang mga sekswal na pag-agos, hindi pangkaraniwang pag-agos na sumugal, o iba pang matinding pag-agos habang kumukuha ng gamot na ito. Makipag-usap sa iyong doktor kung naniniwala kang mayroon kang anumang matindi o hindi pangkaraniwang pag-urong habang kumukuha ng Carbex/ selegiline. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...